Budowa drogi ekspresowej S61
odc. w. Łomża Zachód – w. Stawiski

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

10.06.2021 r.

/Wartość całkowita projektu

971 354 500,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

528 836 086,40 zł

/Wartość Umowy z
Wykonawcą Kontraktu

308 505 868,74 zł

Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
/Numer projektu

POIS.03.01.00-00-0063/20

/Nazwa kontraktu

Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, odcinek: węzeł Kolno (z węzłem) - węzeł Stawiski (bez węzła), na długości około 16,432 km [S61] + DK 63 [GP] 2,250 km

Przedmiot zamówienia

Projekt i Budowa drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł Kolno (z węzłem) i węzeł Stawiski (bez węzła), na długości około 16,432 km [S61] + DK 63 [GP] 2,250 km

Celem kontraktu jest stworzenie bezpiecznego odcinka drogi, zapewniającego wysoki komfort ruchu pojazdów.

droga droga

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/