Archiwum dla luty, 2018

poniedziałek 26/02/2018

Trwają prace nad projektem architektoniczno-budowlanym

Na dzień 26.02.2018 r. trwają prace nad projektem architektoniczno-budowlanym drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: Kolno – Stawiski

Czytaj więcej
poniedziałek 26/02/2018

Podpisanie umowy z Konsultantem

W dniu 23.01.2018r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę z Konsorcjum firm TPF Sp. z o.o. i TPF GETINSA EUROESTUDIOS SL na Pełnienie nadzoru […]

Czytaj więcej
poniedziałek 26/02/2018

Podpisanie Umowy z Wykonawcą Robót

W dniu 31.10.2017r. została zawarta umowa pomiędzy Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, a Konsorcjum firm w składzie: STRABAG Sp. z o.o. ; […]

Czytaj więcej
piątek 16/02/2018

Rada Budowy nr 3

Dnia 15.02.2018r. w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku odbyła się Rada Budowy nr 3, podczas której omówiony został postęp prac projektowych w […]

Czytaj więcej
piątek 09/02/2018

Rada Techniczna nr 3

Dnia 08.02.2018r. w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku odbyła się Rada Techniczna nr 3 dla zadania: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 […]

Czytaj więcej

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/