S61 Kolno – Stawiski

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

15.11.2019r.

/Wartość całkowita projektu

3 088 071 971,29 PLN

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

1 925 729 976,23 PLN

/Wartość Umowy z
Wykonawcą Kontraktu

308 505 868,74 PLN

Tygodniowy postęp prac

30.09.2019-06.10.2019
Składowanie materiału DW2 cz2 (km 12+000)

07.10.2019-13.10.2019
Odhumusowanie DW2 cz2 (km 10+500)

14.10.2019-20.10.2019
Zabezpieczenie Przepust PZDd1L  (km 0+530)

21.10.2019-27.10.2019
Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej ze skarpy P-3 (km 2+223)

28.10.2019-03.11.2019
Prace wykonane PZDs-8/S61 (km 4+600)

04.11.2019-10.11.2019
Prace węzeł Kolno DK63 (km 2+000)

11.11.2019-17.11.2019
Wymiana gruntu DD2L (km 0+150)

18.11.2019-24.11.2019
Przygotowanie do betonowania awy fundamentowej WS6 (km 2+400,89)

25.11.2019-01.12.2019
Prace prowadzone przy PZGd-9/S61 (km 5+680,22)

02.12.2019-08.12.2019
Prace przy WS-12 (km 8+500,37)

09.12.2019-15.12.2019
Postęp prac przy WS-6L (km 2+400,89)

16.12.2019-22.12.2019
Przygotowanie do betonowania WS-6 (km 2+400,89)

23.12.2019-29.12.2019
Postęp prac S61 o. Stawisk (km 13+500)

30.12.2019-05.01.2020
Postęp prac DW2 Cz2 (km 10+500)

06.01.2020-12.01.2020
Postęp prac WS-6 (km 2+400.89)

13.01.2019-19.01.2019
Prace przy MS-3 (km 1+319,94)

20.01.2020-26.01.2020
Postęp prac PZGd-9 (km 5+680,22)

27.01.2020-02.02.2020
Postęp prac PZGd-9 (km 5+680,22)

03.02.2020-09.02.2020
Prace przy WS-7 (km 4+034,96)

10.02.2020-16.02.2020
Postęp prac PZGd-20 (km 12+025,00)

17.02.2020-23.02.2020
Prace przy MD/PZDsz-1 (km 1+625,10)

24.02.2020-01.03.2020
Prace prowadzone przy PZGd-20 (km 12+025,00)

02.03.2020-08.03.2020
Prace przy  PZGd-9 (km 5+680,22)

09.03.2020-15.03.2020
Prace prowadzone przy MD/PZDsz-1 (km 1+625,10)

16.03.2020-22.03.2020
Prace przy WD-2 (km 0+972,54)

23.03.2020-29.03.2020
Prace przy WD-2 (km 0+972,54)

30.03.2020-05.04.2020
Prace przy WS-10 (km 6+427,95)

06.04.2020-12.04.2020
Prace obok PZDd-1  (km 0+530)

13.04.2020-19.04.2020
Prace przy PZGd-20 (km 12+025)

20.04.2020-26.04.2020
Prace przy  PZGd-9 (km 5+680,22)

27.04.2020-03.05.2020
Roboty prowadzone przy PZGd-9 (km 5+680,22)

04.05.2020-10.05.2020
Roboty prowadzone przy PZGd-9 (km 5+680,22)

11.05.2020-17.05.2020
Roboty przy S 61 (km 0+500)

18.05.2020-24.05.2020
Prace prowadzone przy WS-7  (km 4+034)

25.05.2020-31.05.2020
Prace przy S 61 (km 11+100)

01.06.2020-07.06.2020
Prace przy WS-7 (km 4+034)

08.06.2020-14.06.2020
Roboty prowadzone przy WD-8a (km 5+293)

15.06.2020-21.06.2020
Roboty prowadzone przy S 61 (km 1+500)

22.06.2020-28.06.2020
Prace przy PZGd-20 (km 12+025)

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/