S61 Kolno – Stawiski

/Wartość całkowita kontraktu

288 323 241,81 zł

Aktualności

czwartek 07/11/2019

Rada Budowy nr 24

Czytaj dalej >

Zatwierdzeni podwykonawcy

Lp

Nazwa Podwykonawcy

Numer umowy/data zawarcia umowy

Zakres umowy

Status

1

DRAWEX Piotr Węgrowski

12_S61_ETBA_2019

Wykonanie ekranów akustycznych

Projekt umowy przedłożony / bez uwag

2

Zakład Usługowy ALFA

13_S61_ETBA_2019

Roboty przygotowawcze terenu budowy – wycinka drzew

Projekt umowy przedłożony / bez uwag

3.

SCAN ROAD

13_S61_ETBA_2019 z dn. 18.09.2019

Roboty przygotowawcze terenu budowy – wycinka drzew

Umowa zgłoszona / z uwagami

4.

MM SYSTEM Sp. z o.o.

18_S61_ETBA_2019

Roboty budowlane (teletechnika, kolizje telekomunikacyjne)

Umowy przedłożona / bez uwag

5.

Zakład Robót Inżynieryjnych Henryk Chrobok i Hubert Chrobok sp. j.

PK/DD/K7/K7JJ/7/2019

Roboty budowlane (wykonanie ścianek szczelnych)

Projekt umowy przedłożony / bez uwag

6.

BOGBUD Prace ziemne – wynajem maszyn Bogdan Piekarski

17_S61_ETBA_2019

Roboty budowlane (kanalizacja, wodociąg, kanał sanitarny)

Projekt umowy przedłożony / bez uwag

7.

DRAWEX Piotr Węgrowski

26_S61_ETBA_2019

Roboty budowlane – przepusty rurowe – wykonanie

Projekt umowy przedłożony / bez uwag

8.

MENARD POLSKA Sp. z o.o.

PK/DD/K7/K7JJ/6/2019

Roboty budowlane – wykonanie kolumn DSM

Projekt umowy przedłożony

9.

ELEKTRO – SILVER Wojciech Baranowski

24_S61_ETBA_2019

Roboty budowlane – kolizje energetyczne, zasilanie, oświetlenie drogowe

Projekt umowy przedłożony

10.

ZZB Iwan Jakub Iwan

27_S61_ETBA_2019

Roboty budowlane – budowa zbiorników retencyjnych i przebudowa urządzeń melioracyjnych i rzek

Projekt umowy przedłożony

 

Lp

Nazwa Usługodawcy

Numer umowy/data zawarcia umowy

Zakres umowy

Status

 

1

FU ZBP Sławomir Zyskowski – Obsługa BHP

01_S61KS_ETBA_2017 z dn. 27.11.2018

Świadczenie usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Umowa zgłoszona /    bez uwag

 

2

Value Engineering

sp. Z o.o., ul. Krakowska 22A, 02- 818 Warszawa

 

01_ETBA_S61_2017

Z dn. 27.11.2017

Umowa o opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie Projektu Budowlanego, Wykonawczego i towarzyszących Dokumentów Wykonawcy oraz świadczenie usług nadzoru autorskiego i towarzyszącego

Umowa zgłoszona /    bez uwag

 

Aneks nr 1 do Umowy 01_ETBA_S61_2017 z dn. 15.01.2018

Opracowanie dokumentacji projektowej obiektu PZ9

Aneks zgłoszony /   bez uwag

 

3

POLSERVICE GEO        sp. Z o.o.

04_S61_ETBA_2018 z dn. 04.12.2018

świadczenie usług obsługi geodezyjnej

Umowa zgłoszona /

bez uwag

 

Aneks nr 1 do umowy 04_S61_ETBA_2018 z dn. 03.06.2019 

 

4

KRU-GOR Jacek Kruszewski

05_S61_ETBA_2018 z dn. 04.12.2018

rozpoznanie i sprawdzenie terenu, prowadzenie nadzoru saperskiego

Umowa poniżej wartości 50 000,00 zł /

bez uwag

 

5

Marcin Biedrzycki

1/STRABAG/S-61/Karwowo/Biedrzycki/2018 z dn. 28.01.2019

najem gruntu na potrzeby organizacji zaplecza Wykonawcy

Umowa zgłoszona /

bez uwag

 

6

Solid Security sp. Z o.o.

OFI/1/19/OLS z dn. 11.02.2019

ochrona mienia

Umowa zgłoszona /

bez uwag

 

7

Usługi Archeologiczne i Archeobotaniczne Joanna Abramów

07_S61_ETBA_2019 z dn. 19.03.2019

Pełnieni nadzoru archeologicznego terenu

Umowa poniżej wartości 50 000,00 zł /

bez uwag

 

8

Marcin Biedrzycki

08_S61_ETBA_2019 z dn. 26.03.2019

najem terenu pod plac składowy

Umowa zgłoszona /

bez uwag

 

9

Alicja, Marcin Biedrzyccy

09_S61_ETBA_2019 z dn. 26.03.2019

najem budynku w m. Karwowo w celu organizacji tymczasowego zaplecza budowy

Umowa zgłoszona /

bez uwag

 

Aneks do umowy 09_S61_ETBA_2019 z dn. 26.03.2019

Aneks zgłoszony /

bez uwag

 

10.

ENVICOS Joanna Maślach

10_S61_ETBA_2019 z dn. 14.05.2019

usługa nadzoru środowiskowego

Umowa zgłoszona /

bez uwag

 

11.

ELTRANS Elżbieta Wiesiełowska

PE/BWMAZKiL/ETBA/077/U/2019 z dn. 24.05.2019

rozładunek, transport samochodowy

Umowa zgłoszona /

bez uwag

 

12.

STRADA Tomasz Borowik

14_S61_ETBA_2019 z dn. 14.06.2019

wykonanie Projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu

Umowa zgłoszona /

bez uwag

 

13.

Barbara Staniurska Bar gastronomiczny BAS

PK/DD/K7/K7JJ/4/2019 z dn. 15.07.2019

najem pomieszczeń biurowych

Umowa zgłoszona /

bez uwag

 

14.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego        sp. z o.o.

22/S61/ETBA/2019/D z dn. 20.08.2019r.

dzierżawa sprzętu do produkcji mas bitumicznych

Umowa zgłoszona /

bez uwag

 

15.

TG Alarm System             sp. z o.o.

16_S61_ETBA_2019 z dn. 20.08.2019

ochrona mienia budowy

Umowa zgłoszona /

bez uwag

 

16.

TPA Sp. z o.o.

01/2018/STRABAG

Obsługa laboratoryjna

Umowa zgłoszona /     bez uwag

 

 

 

 

 

 

 

DALSZY USŁUGODAWCA

2.1

Pracownia Inżynieryjno-Geologiczna Maciej Kordian Kumor

2018/S61KS/05 z dn.06.06.2018

 

Umowa na wykonanie dokumentacji geotechnicznej badań podłoża oraz wykonania projektu wzmocnienia podłoża

Umowa zgłoszona /

bez uwag

 

DOSTAWCA

 

1.        

Zakład Produkcji Kruszywa Rupińscy sp. j

PE/BWMAZKTL/ETBA/006/U/2019 z dn. 23.01.2019

dostawa kruszywa łamanego

Umowa zgłoszona/ bez uwag

 

2.        

Brentzel Otto Inh. Heintz Brentzel

01/STRABAG IP/BRENTZEL/S-61 Ostrów Mazowiecka/11/2018/JL z dn. 05.02.2019

dostawa materiałów

Umowa zgłoszona / bez uwag

 

3.        

Elikopol BK sp. z o.o.

01/Strabag IP/ELIKOPOL/S61/11/2018/JL z dn. 31.01.2019

 

dostawa geosyntetyków

Umowa zgłoszona/ bez uwag

 

4.        

Kopalnia Prywatna Żwiru – Edward Rydzewski

01/SIP/RYDZEWSKI/S-61/04/2019/KSt z dn. 14.05.2019

dostawa kruszywa łamanego, dostawa mieszanki mineralnej

Umowa zgłoszona/ bez uwag

 

Aneks nr 1 do Umowy

01/SIP/RYDZEWSKI/S-61/04/2019/KSt

Kopalnia Prywatna Żwiru – Edward Rydzewski

Aneks zgłoszony / bez uwag

 

5.        

Zakład Produkcji Kruszywa Rupińscy sp. j

PE/BWMAZKiL/ETBA/102/U/2019 z dn. 24.07.2019

dostawa materiałów kamiennych

Umowa zgłoszona / bez uwag

 

6.        

Thyssenkrupp Materials Poland S.A.

PK/DD/K7/K7JJ/1/2019 z dn. 25.07.2019

dostawa zbrojenia prefabrykowanego

Umowa zgłoszona / bez uwag

 

7.        

Mineral Polska Sp. z o.o.

PH/BWAZKiL/Ramowa/033/U/2019 z dn. 17.12.2018

dostawa kruszywa

Umowa zgłoszona / bez uwag

 

Aneks nr 1 PH/BWAZKiL/Ramowa/033/U/2019 z dn. 10.09.2019

Aneks zgłoszony / bez uwag

 

8.        

Usługi Ziemno Budowlane Trzaska Sławomir

01/SIP/TRZASKA/S-61/04/2019

 

dostawa piasku i pospółki

 

 

9.        

Aneks nr 1

01/SIP/TRZASKA/S-61/04/2019

 

 

 

                 

 

 

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/