S61 Kolno – Stawiski

/Wartość całkowita kontraktu

288 323 241,81 zł

Zatwierdzeni podwykonawcy

 

  1. Zestawienie Podwykonawców robót budowlanych:
    Nie ma zatwierdzonych Podwykonawców na roboty budowlane.
  2. Zestawienie Usługodawców:
    W tabeli poniżej przedstawiono zestawienie Usługodawców zgłoszonych
L.p. Numer umowy/ Nazwa Usługodawcy Ogólny opis zakresu prac i/lub robót Status
1. 01_S61KS_ETBA_2017

FU ZBP Sławomir Zyskowski

Obsługa BHP Umowa zgłoszona/ bez uwag
2. 01_ETBA_S61_2017 Value Engineering sp. z o.o. UMOWA O OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W ZAKRESIE PROJEKTU BUDOWLANEGO, WYKONAWCZEGO I TOWARZYSZĄCYCH DOKUMENTÓW WYKONAWCY ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG NADZORU AUTORSKIEGO Umowa zgłoszona/ bez uwag
3. 2018/S61KS/05Pracownia Inżynieryjno-Geologiczna Maciej Kordian Kumor Umowa na wykonanie dokumentacji geotechnicznej badań podłoża oraz wykonania projektu wzmocnienia podłoża Umowa zgłoszona/ bez uwag  
4. 04_S61_ETBA_2018 z dn. 04.12.2018  POLSERVICE GEO sp. z o.o. świadczenie usług obsługi geodezyjnej Umowa zgłoszona/ bez uwag
5. 05_S61_ETBA_2018 z dn. 04.12.2018     KRU-GOR Jacek Kruszewski rozpoznanie i sprawdzenie terenu, prowadzenie nadzoru saperskiego Umowa <50 000,00 zł/ bez uwag
6. 1/STRABAG/S-61/Karwowo/Biedrzycki/2018 z dn. 28.01.2019 Marcin Biedrzycki najem gruntu na potrzeby organizacji zaplecza Wykonawcy Umowa zgłoszona/ bez uwag
7. OFI/1/19/OLS z dn. 11.02.2019  Solid Security sp. z o.o. Ochrona mienia Umowa zgłoszona/ bez uwag
8. 08_S61_ETBA_2019 z dn. 26.03.2019 Marcin Biedrzycki najem terenu pod plac składowy Umowa zgłoszona/ bez uwag
9. 09_S61_ETBA_2019 z dn. 26.03.2019  Alicja, Marcin Biedrzyccy najem budynku w m. Karwowo w celu organizacji tymczasowego zaplecza budowy Umowa zgłoszona/ bez uwag
10 07_S61_ETBA_2019 z dn. 19.03.2019 Usługi Archeologiczne i Archeobotaniczne Joanna Abramów Pełnieni Nadzoru Archeologicznego terenu Umowa <50 000,00 zł/ bez uwag
11. ENVICOS Joanna Maślach usługa nadzoru środowiskowego Umowa zgłoszona/ bez uwag
12. ELTRANS Elżbieta Wiesiełowska rozładunek, transport samochodowy Umowa zgłoszona/ bez uwag
13. STRADA Tomasz Borowik wykonanie Projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu Umowa zgłoszona/ bez uwag
14. Barbara Staniurska Bar Gastronomiczny „BAS” najem pomieszczeń biurowych Umowa zgłoszona / bez uwag
15 TG Alarm System sp. z o.o. ochrona mienia budowy Umowa zgłoszona / bez uwag
16 Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego sp. z o.o. dzierżawa sprzętu do produkcji mas bitumicznych Umowa zgłoszona / bez uwag

3. Zestawienie Dostawców Materiałów:

Lp. Numer umowy/ Nazwa Dostawcy Ogólny opis zakresu prac i/lub robót Status
1. PE/BWMAZKTL/ETBA/006/U/2019

Zakład Produkcji Kruszywa Rupinscy sp. jawna

dostawa kruszywa łamanego Umowa zgłoszona/ bez uwag
2. Brentzel Otto Inh. Heintz Brentzel dostawa materiałów Umowa zgłoszona/ bez uwag
3. Elikopol BK sp. z o.o. dostawa materiałów Umowa zgłoszona/ bez uwag
4. Kopalnia Prywatna Żwiru – Edward Rydzewski dostawa materiałów Umowa zgłoszona/ bez uwag
5. THYSSENKRUPP MATERIALS POLAND S.A. dostawy zbrojenia prefabrykowanego Umowa zgłoszona/ bez uwag
6. Zakład Produkcji Kruszywa Rupińscy sp.j dostawa materiałów kamiennych Umowa zgłoszona/ bez uwag

 

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/