S61 Kolno – Stawiski

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

15.11.2019r.

/Wartość całkowita projektu

3 088 071 971,29 PLN

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

1 925 729 976,23 PLN

/Wartość Umowy z
Wykonawcą Kontraktu

308 505 868,74 PLN

Zatwierdzeni podwykonawcy

             Monitoring Podwykonawców, Usługodawców, Dostawców – grudzień 2020
S61 BI
L.p. pełna nazwa podmiotu adres nr umowy / data zawarcia zakres umowy (skrótowo) kategoria podmiotu

– podwykonawca robót budowlanych
– usługodawca
– dostawca
– dalszy podwykonawca robót budowlanych
– dalszy usługodawca
– dalszy dostawca

Okres trwania umowy
1 2 3 4 7 8 11
1 Value Engineering              sp z o.o. ul. Krakowska 22A                    02-818 Warszawa 01_ETBA_S61_2017 z dnia 27.11.2017 opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie projektu budowlanego, wykonawczego i towarzyszacych dokumentów Wykonawcy oraz świadczenie usług nadzoru autorskiego usługodawca od. 27.11.2017r. do 30.12.2020 r.
1.1. Pracownia Inżynieryjno – Geotechniczną Maciej Kordian Kumor ul. Spacerowa 75   85-386 Bydgoszcz 2018/S61KS/05 z dnia 06.06.2018 wykonanie dokumentacji geotechnicznej badań podłóża dalszy usługodawca od. 27.11.2017r. do 30.12.2020 r.
2 Zyskowski Sławomir Firma Usługowa ZBP ul. Gen. Władysława Sikorskiego 163
18-400 Łomża
01_S61KS_ETBA_2017 z dnia 27.11.2018 wykonywanie zadań służby BHP na budowie usługodawca od. 22.11.2017r. do 31.07.2021 r.
3 POLSERVICE GEO        sp. z o.o. UL. Chałubińskiego 8 lok. 3569, 00-613Warszawa 04_S61_ETBA_2018 z dn. 04.12.2018 świadczenie usług obsługi geodezyjnej usługodawca od 16.09.2019r. do 31.07.2021r.
4 Zakład Produkcji Kruszywa Rupinscy sp.j ul. Przemysłowa 28, 18-305 Szumowo PE/BWMAZKTL/ETBA/006/U/2019 z dn. 23.01.2019 dostawa kruszywa łamanego dostawca 2019r. – 2021r.
5 Marcin Biedrzycki Karwowo 18,         18-520 Stawiski 1/STRABAG/S-61/Karwowo/Biedrzycki/2018 z dn. 28.01.2019 najem gruntu na potrzeby organizacji zaplecza Wykonawcy usługodawca 01.2019 – 31.12.2020
6 Brentzel Otto Inh. Heintz Brentzel Hauptstr 61, 67693 Fischbach 01/STRABAG IP/BRENTZEL/S-61 Ostrów Mazowiecka/11/2018/JL z dn. 05.02.2019 sprzedaż i dostawa materiałów: 1.dyble, 2. kotwy dostawca 2019
7 Elikopol BK sp. z o.o. ul. Armii Kajowej 178, 43-316 Bielsko-Biała 01/Strabag IP/ELIKOPOL/S-61/11/2018/JL z dn. 31.01.2019 dostawa materiałów: geowłóknina dostawca 01.2019 – 31.05.2019
8 Solid Security sp. z o.o. ul. Postępu 17,        02-676 Warszawa OFI/1/19/OLS z dn. 11.02.2019 ochrona mienia usługodawca 11.02.2019
9 Marcin Biedrzycki Karwowo 18,         18-520 Stawiski 08_S61_ETBA_2019 z dn. 26.03.2019, Aneks nr 1 z dn. 28.02.2020 najem terenu pod plac składowy usługodawca 01.05.2019 – 31.10.2020
10 Alicja, Marcin Biedrzyccy Karwowo 18,         18-520 Stawiski 09_S61_ETBA_2019 z dn. 26.03.2019 najem budynku w m. Karwowo w celu organizacji tymczasowego zaplecza budowy usługodawca 01.07.2019 – 31.07.2021
11 Kopalnia Prywatna Żwiru – Edward Rydzewski Cedry 37              18-520 Stawiski 01/SIP/RYDZEWSKI/S-61/04/2019/KSt z dn. 14.05.2019 dostawa kruszywa łamanego, dostawa mieszanki mineralnej dostawca 05.2019 – 09.2019
12 ENVICOS Joanna Maślach ul. Szkolna 7a, 37-433 Bojanów 10_S61_ETBA_2019 z dn. 14.05.2019 usługa nadzoru środowiskowego usługodawca 19 kolejnych miesięcy od rozpoczęcia przez Usługodawcę robót budowlanych
13 ELTRANS Elżbieta Wiesiełowska ul. Dzwonkowa 16, 15-584 Białystok PE/BWMAZKiL/ETBA/077/U/2019 z dn. 24.05.2019 rozładunek, transport samochodowy usługodawca 24.05.2019 – 30.06.2020
14 STRADA Tomasz Borowik ul. Św. Jana Chrzciciela 47,    15-571 Białystok 14_S61_ETBA_2019 z dn. 14.06.2019 wykonanie Projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu usługodawca ZB wykona rooty zlecone w terminie 30 dni od daty powiadomienia ZB przez ZD, nie później jednak niż przed rozpoczęciem przc budowlanych przez ZD
15 Barbara Staniurska Bar gastronomiczny BAS Kisielnica 2B, 18-421 Piątnica PK/DD/K7/K7JJ/4/2019 z dn. 15.07.2019 najem pomieszczeń biurowych usługodawca 15.07.2019 – 31.07.2021
16 THYSSENKRUPP MATERIALS POLAND S.A. ul. Grudziądzka 159,  Toruń PK/DD/K7/K7JJ/1/2019 z dn. 25.07.2019 dostawy zbrojenia prefabrykowanego dostawca od złożenia pismenego zamówienia do 31.12.2019
Aneks nr 1 z dn. 16.10.2019 01.01.2020 – 30.06.2020
Aneks nr 2 z dn.05.06.2020
17 Zakład Produkcji Kruszywa Rupińscy sp.j ul.Przemysłowa 28, 18-305 Szumowo PE/BWMAZKiL/ETBA/102/U/2019 dostawa materiałów kamiennych dostawca 2019-2020
18 Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego        sp. z o.o. ul. Sikorskiego 156, 18-400 Łomża 22/S61/ETBA/2019/D z dn. 20.08.2019r. dzierżawa sprzętu do produkcji mas bitumicznych usługodawca 01.08.2019 – 31.12.2020
19 TG Alarm System             sp. z o.o. ul. Głogowska 260 60-104 Poznań 16_S61_ETBA_2019 z dn. 20.08.2019 ochrona mienia budowy usługodawca 01.08.2019 – 31.10.2021
20 Mineral Polska Sp. z o.o. ul. Wesoła 12, 58-379 Czarny Bor PH/BWMAZKiL/Ramowa/033/U/2019 z dn. 17.12.2018 dostawa kruszywa dostawca 01.12.2019 – 31.12.2021
Aneks nr 1 PH/BWMAZKiL/Ramowa/033/U/2019 z dn. 10.09.2019 03.2019 – 12.20120
21 SCAN ROAD Józef Piersa ul. Księżycowa 43, 07-300 Ostrów Mazowiecka 13_S61_ETBA_2019 z dn. 18.09.2019 Roboty przygotowawcze terenu budowy – wycinka drzew podwykonawca robót
22 TPA sp. z o.o. ul. Parzniewska 8, 05-800 Pruszków Umowa ranowa 01/2018/STRABAG z dn. 18.05.2018 zamówienie (ZOLK) z dn. 26.09.2019 zamówienie usługa obsługi laboratoryjnej (ZOLK) usługodawca 01.10.2019 – 31.08.2021
23 MM System Sp. z o.o. ul. Al..Legionów 1, 34-300 żywiec 18_S61_ETBA_2019 z dn. 03.10.2019 Wykonanie robót z zakresu przebudowy kolizji sieci telekomunikacyjnej i budowy kanału technologicznego podwykonawca robót
24 TG Alarm System             sp. z o.o. ul. Głogowska 260 60-104 Poznań PK/DD/K7/K7JJ/8/21019 z dn. 01.10.2019 ochrona mienia budowy usługodawca 01.10.2919 – 31.03.2021
25 Usługi Ziemno Budowlane Trzaska Sławomir pla. Kap. Władysława Raginisa 2, 18-430 Wizna 01/SIP/TRZASKA/S-61/04/2019 z dn. 15.04.2019 dostawa piasku i pospółki dostawca 22.08.2019 – 31.12.2021
26 PPHU „Grześ” Salamańczuk Grzegorz Stary Miastków, 08-420 Miastków Kościelny 34/S61/ETBA/2019 z dn. 10.10.2019 świadczenie usługi transportu usługodawca 10.10.2019 – 25.07.2021
27 WAL TRANS Robert Olszewski ul. Piaskowa 9a, 05-200 Lipinki 33/S61/ETBA/2019 z dn. 10.10.2019 świadczenie usługi transportu usługodawca 10.10.2019 – 30.09.2022
28 G-GROUP Adrian Gogolewski Fasty ul. Białostocka 72a, 15-694 Białystok 32/S61/ETBA/2019 z dn. 10.10.2020 świadczenie usługi transportu usługodawca 10.10.2019 – 30.09.2023
29 PIACHTRANS Grzegorz Piasecki Miętne, ul. Garwolińska 70, 08-400 Garwolin 31/S61/ETBA/2019 z dn. 10.10.2021 świadczenie usługi transportu usługodawca 10.10.2019 – 30.09.2024
30 STANPOL Paweł Przestrzelski ul. Makowa 28, 18-400 Łomża 29_S61_ETBA_2019 z dn.10.10.2019 świadczenie usługi transportu usługodawca 10.10.2019 – 30.09.2025
31 P.T.H.U. PRYMA1 Hanna Gosk ul. Aleja Legionów 147F, 18-400 Łomża 23/S61/ETBA/2019 z dn. 11.10.2021 świadczenie usług sprzedaży i dostawa paliwa  dostawca 02.09.2019 – 31.10.2021
32 FREZBUD Wiesław Barwiński Annobór Kolonia 1D, 21-100 Lubartów 25_S61_ETBA_2019 z dn.15.10.2019 usługa w zakresie wykonania frezowania nawierzchni bitumicznych usługodawca
33 Zakład Robót Inżynieryjnych Henryk Chrobok i Hubert Chrobok sp. j ul. Gościnna 101, 43-220 Bojszowy Nowe PK/DD/K7/K7JJ/7/2019 z dn. 14.10.2019 Roboty budowlane (wykonanie ścianek szczelnych); Wykonanie komory z tymczasowych grodzic stalowych wraz z rozparciem na P4 podwykonawca robót
34 DROWEX Piotr Węgrowski Wiśniówek Wertyce 12, 18-315 Kołaki Koscielne 12_S61_ETBA_2019 z dn. 17.10.2019 Roboty budowlane  ekrany akustyczne podwykonawca robót
35 Wojciech Baranowski Elektro-Silver ul. Łomżyńska 206, 18-400 Komarzyce 24_S61_ETBA_2019 z dn. 22.10.2019 Roboty budowlane (kolizje energetyczne, zasilanie i oświetlenie) podwykonawca robót 30 dni 0d uzyskania ZRID
36 BOGBUD Prace ziemne – wynajem maszyn Bogdan Piekarski Netta Druga 52B, 16-320 Bargłów Kościelny 17_S61_ETBA_2019 z dn. 22.10.2019 Roboty budowlane (kanalizacja, wodociąg, kanał sanitarny) podwykonawca robót
37 Świder Piotr Świrydowicz ul. Karakule 5, 16-030 Supraśl, Karakule PK/DD/K7/K7JJ/12/2019 z dn. 28.10.2019 Wykonanie robót ziemnych w zakresie nasypu rogowego w obrębie połączenia z obiektami mostowymi podwykonawca robót
38 Menard  Sp.z o.o. ul. Powiązkowa 44c, 01-797 Warszawa 35_S61_ETBA_2019 z dn. 24.10.2019 wykonanie kolumn DSM podwykonawca robót listopad 2019
39 Menard Polska Sp.z o.o. ul. Powiązkowa 44c, 01-797 Warszawa PK/DD/K7/K7JJ/6/2019 z dn. 23.10.2019 Wykonanie kolumn DSM podwykonawca robót 28.10 -28.11.2019
40 DROWEX Piotr Węgrowski Wiśniówek Wertyce 12, 18-315 Kołaki Koscielne 26_S61_ETBA_2019 z dn. 18.10.2019 wykonnie przepustów rurowych podwykonawca robót
41 PHU AMOREK Elżbiecin 22A, 18-421 Piątnica Poduchowna 30_S61_ETBA_2019 z dn. 16.10.2019 świadczenie usługi transportu usługodawca 16.10.2019 – 30.09.2021
42 PPH – GRALBET Sp. z o.o. Gralewo Stacja 194, 13-214 Uzdowo PK/DD/K7/K7JJ/3/2019 z dn. 04.11.2019 dostawy belek mostowych typu T dostawca kwi.2020 – sie 2020
43 BPM Budownictwo Marek Bliźniuk ul. Zimowa 15 lok. 44, 05-500 Nowa Iwiczna PK/DD/K7/K7JJ/14/2019 z dn. 18.11.2019 Aneks nr 1 z dn. 18.02.2020 wykonanie robót żelbetonowych podwykonawca robót
44 ViaCon Polska Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 6, 64-130 Rydzyna 20_S61_ETBA_2019 z dn. 19.11.2019 wykonanie elementów konstrukcyjnych HelCor, HelCor, PA i MuliPate podwykonawca robót
45 ULMA Construccion Polska S.A. Koszajec 50, 05-840 Brwinów 031/WA/2019 z dn. 15.11.2019 najem elementów systemów deskowań i rusztowań usługodawca 1.11.2019 – 30.06.2021
46 P.B. TOP-BUD Tomasz Muchowski ul. Św. Jana Pawła II 26 lok.5, 43-170 Łaziska Górne PK/DD/K7/K7JJ/15/2019 z dn. 14.11.2019 Aneks nr 1 z dn. 18.02.2020, Aneks nr 2 z dn.16.06.2020 Roboty budowlane – wykonanie robót zbrojarskich podwykonawca robót 11.2019 – 11.2020
47 CEMEX Polska sp. z o.o. i „Bosta-Beton” ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa PK/DD/K7/K7JJ/2/2019 z dn. 19.11.2019 dostawy mieszanek betonowych dostawca 10.2019 – 31.12.2020
48 Biuro Inżynierii Drogowej „Drotest” ul. Nowy Tuchom 2A, 80-2019 Chwaszczyno zamówienie 030/ETBA(EOS) z dn. 12.11.2019 dostawa geotkanin dostawca
43_S61_ETBA_2019 z dn. 02.12.2019 dostawa geotkanin poliestrowych i geomembrany płaskiej dostawca 30.11.2019 – 30.06.2020
49 P.P.H.U. WOL-MAT ul. Skrobów Kolonia 39, 21-100 Lubartów 28_S61_ETBA_2019 z dn. 19.11.2019 dostawa rur betonowych i żelbetonowych dostawca 11.2019 – 30.03.2020
50 BUDREX Sp. z oo ul. Hetmańska 92, 15-727 Białystok PK/DD/K7/K7JJ/17/2019 z dn. 21.11.2019 wykoananie robót zbrojarskich i żelbetonowych podwykonawca robót 11.2019-17.07.2020
51 ViaCon Polska Sp. z o.o., ViaCon Construction sp. z o.o. Budrex-Kobi sp. z o.o. ul. Przemysłowa 6 , 64-130 Rydzyna PK/DD/K7/K7JJ/5/2019 z dn. 04.12.2019 wykonanie elementów konstrukcyjnych SuperCor i UltraCor podwykonawca robót 03.2020 – 10.2020
52 STALWORLD Sp. z o.o. Sp.k. ul. Szarych Szeregów 30, 26-610 Radom 01/02/220/2020 w dn. 10.02.2020 montaż zbrojenia dalszy usługodawca
53 JAN STASIULEWICZ ul. Starobojarska 22 lok. 19, 15-073 Białystok PK/DD/K7/K7JJ/16/2019 z dn. 12.11.2019 Wykonanie napowietrznych linii zasilających do obiektów podwykonawca robót 2019-2021
54 STEEL STRUCTURES COMPANY Sp. z o.o. ul. Zgodna 9 lok. 41, 00-018 Warszawa PK/DD/K7/K7JJ/13/2019 z dn. 14.11.2019 wykonanie robót zbrojarskich żelbetonowych podwykonawca robót 16.03.2020-14.12.2020
55 Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. ul. Sikorskiego 156, 18-400 Łomża 52_S61_ETBA_2019 z dn. 02.12.2019 dostawa mieszanek mineralno-asfaltowych dostawca 02.12.2019 – 04.12.2019
56 INORA-INORGANIC ACTIVITIES. Sp.zo.o. ul.Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11 lok 21, 44-101 Gliwice PK/DD/K7/K7JJ/11/2019 z dn. 02.12.2019 dostawa elementów systemu do budowy murów oporowych dostawca 02.12.2019 – 20.04.2021
57 CEMEX Polska sp. z o.o. ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa 01/SIP/CEMEX/S61/07/2019 z dn. 09.12.2019 sprzedaz i dostawa cementu dostawca
Aneks nr 1 do umowy 01/SIP/CEMEX/S61/07/2019 z dn. 09.12.2019
58 ZZB Iwan Jakub Borków 41A, 26-021 Daleszyce 27_S61_ETBA_2019 z dn. 16.12.2019 Budowa zbiorników retencyjnych i przebudowa urządzeń melioracyjnych i rzek podwykonawca robót
59 SAT Sp. z o.o. ul. Opolska 9, 55-200 Oława 40_S61_ETBA_2019 z dn. 16.12.2019 stabilizacja podłoża i wykonania mieszanek w węźle podwykonawca robót listopad 2019 – sierpień 2021
60 SAFEROAD GRAWIL Sp. z o.o. ul. Komunalna 7, 87-800 Włocławek 39/S61/ETBA/2019 z dn. 16.12.2019 utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu usługodawca
61 FREZBUD Wiesław Barwiński Annobór Kolonia 1D, 21-100 Lubartów 25_S61_ETBA_2019 z dn. 05.12.2019  wykonania frezowania nawierzchni bitumicznych podwykonawca robót
62 STALBUD Łukasz Nowicki Zardki 108A, 26-340 Drzewica PK/DD/K7/K7JJ/19/2019 z dn. 12.12.2019 wykonanie robót zbrojojarskich i żelbetonowych podwykonawca robót grudzień 2019 – listopad 2020
63 Zakład Produkcji Kruszywa Rupińscy sp.j ul.Przemysłowa 28, 18-305 Szumowo 01/STRABAG IP/RUPIŃSCY/S61/10/2019 z dn. 09.12.2019 dostawa kruszywa dostawca IV kw 2019 – II kw 2020
64 Zbych-Pol & Mobet Sp. z o.o. ul. Betonowa 2, 88-300 Mogilno 47_S61_ETBA_2020 z dn. 07.01.2020 dostawa przepustów skrzynkowych dostawca
65 MSP Engineering Sp. z o.o. ul. Wiosenna 6, Skarbimierzyce, 72-002 Dołuje PK/DD/K7/K7JJ/10/2019 z dn. 09.01.2020 dostawa i montarz dylatacji podwykonawca robót 07.2020 – 05.2021
66 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Marek Mackiewicz ul. Al.. Pilsudskiego 40, 18-400 Łomża 48/S61/ETBA/2019 z dn. 23.01.2020 dostawa materiału dostawca do 30.04.2020
67 Kaczmarek Malewo Sp.j. Malewo 1, 63-800 Gostyń 50_S61_ETBA_2020 z dn. 10.02.2020 dostawa kształtek i rur PP LITE dostawca 01.2020 – 07.2020
68 Plastec Sp. z o.o. ul. Sanocka 3/12, 53-304 Wrocław 44_S61_ETBA_2019 z dn. 10.02.2020 dostawa rur PEHD dostawca 01.2020 – 05.2020
69 TG Alarm System             sp. z o.o. ul. Głogowska 260 60-104 Poznań 73_S61_ETBA_2020 z dn. 10.02.2020 usługa ochrony usługodawca
70 PIACHTRANS Grzegorz Piasecki Miętne, ul. Garwolińska 70, 08-400 Garwolin 60_S61_ETBA_2020 z dn. 19.02.2020 wynajem i dostarczenie sprzętu na budowę usługodawca do dn. 30.06.2020
71 AGROTRANSBUD Rafał Jaworowski Góry 6, 16-300 Augustów 65_S61_ETBA_2020 z dn. 19.02.2020 wynajem i dostarczenie sprzętu na budowę usługodawca 19.02.2020 – 25.07.2020
72 PPHU „Grześ” Salamańczuk Grzegorz Stary Miastków, 08-420 Miastków Kościelny 62_S61_ETBA_2020 z dn. 19.02.2020 wynajem i dostarczenie sprzętu na budowę usługodawca do dn. 30.06.2020
73 Handel i usługi maszyn budowlanych Czesław Andrysiewicz Szczecin 26, 95-061 Dmosin 63_S61_ETBA_2020 z dn. 19.02.2020 wynajem i dostarczenie sprzętu na budowę usługodawca do dn. 30.06.2020
74 „Kamińscy” Zbigniew Kamiński ul. Obrońców Tobruku 27 lok. 165, 01-494 Warszawa PK/DD/K7/K7JJ/20/2020 z dn. 18.02.2020 wykonanie robót zbrojarskich żelbetonowych podwykonawca robót 02.2020 – 11.2020
75 BIK-PROJEK Sp. z o.o. ul.Poligonowa 32, 18-400 Łomża 57_S61_ETBA_2020  z dn. 27.02.2020 dostawa materiałów kamiennych dostawca
76 Usługi Budowlane Przemysław Gontarz Srebrny Borek 25, 18-305 Szumowo 02/02/220/2020 z dn. 27.02.2020 roboty ciesielskie i betoniarskie dalszy podwykonawca robót budowlanych
77 Firma Handlowo – Usługowa Marek Bubelski Ujkowice 88d, 37-713 Maćkowice 74_S61_ETBA_2020 z dn. 27.02.2020 roboty brukarskie podwykonawca robót 02.2020 – 06.2020
78 ANKAR Rafał Wojciechowski Malenin 5, 62-230 Witkowo 61_S61_ETBA_2020 z dn. 06.03.2020 wynajem i dostarczenie sprzętu na budowę usługodawca do 31.12.2020
79 Konvers sp.z o.o. ul. Pl. Czerwca 1976 nr 7, 02-495 Warszawa 76_S61_ETBA_2020 z dn. 26.03.2020 dostawa geowłókniny filtracyjnej TS40 dostawca 23.03.2020 – 30.06.2021
80 Kopalnia Prywatna Żwiru – Edward Rydzewski Cedry 37              18-520 Stawiski 66_S61_ETBA_2020 z dn.27.03.2020 dostawa mieszanek betonowych, podsypek cementowo – piaskowych, pospółek dostawca 05.2020 – 06.2021
81 Elikopol BK sp. z o.o. ul. Armii Kajowej 178, 43-316 Bielsko-Biała 80_S61_ETBA_2020 z dn.01.04.2020 dostawa geosyntetyków dostawca 04.2020 – 31.12.2020
82 Systemy i Technologie Sp. z o.o. ul. Kopalniana 7,    59-100 polkowice PK/DD/K7/K7JJ/21/2020 z dn. 15.04.2020 dostawa prefabrykowanych desek gzymsowych dostawca 06.05.2020 – 01.10.2020
83 EKOTECH TRADE        Sp. z o.o. ul. Gen. S. Skalskiego 1/U16, 03-982 W-wa 59_S61_ETBA_2019 z dn. 16.04.2020 dostawy spoiwa dostawca do 31.04.2021
84 TRANS-AM Maciej Antkowiak, Małgorzata Antkowiak Sp. j. Janikowo, ul. Gnieźnińska 26-28, 62-006 Kobylnica 01/STRABAG/TRANS-AM/S61 KOLNO -STAWISKI/12/2019 z dn 20.04.2020 wytwarzanie mieszanek betonowych usługodawca do 31.12.2021
85 Sławomir Gers PHU ELEKTRO-TEL ul. Janusza Korczaka 41, 07-409 Ostrołęka 86_S61_ETBA_2020 z dn. 17.04.2020 przebudowa rurociągu kablowego Orange – kolizja T6 i T7 podwykonawca robót 20.04.2020 – 04.05.2020
86 Zakład Produkcji Kruszyw Rupińscy Sp. j ul. Przemysłowa 28, 18-305 Szumowo 87_S61_ETBA_2020 z dn. 23.04.2020 dostawy mieszanki żwirów naturalnych 2/16 dostawca 04.2020 – 12.2020
87 DK-TRANS Nowa Brzuza 32, 08-412 Borowie 88_S61_ETBA_2020 z dn. 05.05.2020 najem sprzętu budowlanego wraz z obsługą usługodawca 05.05.2020 – 25.07.2021
88 PPUH „TECHNOSAN” sp. z o.o. ul. Elewatorska 7, 15-641 Białystok PK/DD/K7/K7JJ/25/2020 z dn. 04.05.2020 dostawy wpustów mostowych, koszy osadczych do wypustów i rur dostawca 04.05.2020 – 30.06.2020
89 Cemex Polska sp. z o.o. ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa 58_S61_ETBA_2020 z dn. 08.05.2020 dostawy cementu dostawca 08.05.2020 – 30.06.2021
90 BARTEK Lesiński Bartosz Koniczki 31, 82-522 Sadlinki 75_S61_ETBA_2020 z dn. 08.05.2020 roboty brukarskie podwykonawca robót 05.2020 – 06.2021
91 Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. ul. Władysława Sikorskiego 156, 18-400 łomża 83_S61_ETBA_2020 z dn. 17.04.2020 skropienia emulsiami asfaltowymi podwykonawca robót 03.2020 – 06.2021
92 STANPOL Paweł Przestrzelski sp. k. ul. Makowa 28, 18-400 Łomża PK/DD/K7/K7JJ/23/2020 z dn. 03.04.2020 dostawa pospólki i kruszywa dostawca 03.2020 – 06.2021
93 P.H.U. „MORENA” ul. 11-go Listopada 38/38, 07-200 Wyszków 90_S61_ETBA_2020 z dn. 13.05.2020 dostawa pospółki 0/25 dostawca 05.2020 – 07.2020
94 „KRET-KOP” Tomasz Stepnowski ul. A. Mickiewicza 25, 07-415 Olszewo Borki 64_S61_ETBA_2020 z dn. 11.05.2020 najem sprzętu budowlanego usługodawca 11.05.2020 – 30.06.2020
95 NEPTUN sp. z o.o. ul. Metalurgiczna 1c, 20-234 Lublin 85_S61_ETBA_2020 z dn. 15.05.2020 Dostawa rur i studni do drenażu w pasie rozdziału dostawca 05.2020 – 09.2020
96 IMPEKSTIR OPERATIONS SP. Z O.O. SP. K. ul. Wojciechówka 5, 62-800 Kalisz PK/DD/K7/K7JJ/22/2020 z dn. 14.05.2020 dostawy galanterii kamiennej dostawca 05.2020 – 07.2020
97 K&J Józef Jażdżyk ul. Konwaliowa 15, 96-100 Skierniewice PK/DD/K7/K7JJ/24/2020 z dn. 20.05.2020 wykonanie murów oporowych z gruntu zbrojonego wraz z wbudowaniem zasypek podwykonawca robót 05.2020 – 04.2021
98 AUTO-OLI Kamil Kuciak Głuszyna 140, 61-329 Poznań 78_S61_ETBA_2020 z dn. 18.05.2020 najem sprzętu wraz z obsługą usługodawca 05.2020 – 25.07.2021
99 KAMKO Krzysztof Osiński Beleń 14b, 98-161 Zapolice PK/DD/K7/K7JJ/27/2020 z dn. 25.05.2020 dostawa i wbudowanie papy termozgrzewalnej podwykonawca robót termin wykonania 31.05.2021
100 BUDMECH HYDROIZOLACJE           sp. z o.o. ul. Aleja Krakowska 10, 05-552 Wola Mrokowska PK/DD/K7/K7JJ/29/2020 z dn. 25.06.2020 Wykonanie izolacji MMA gr. 4 mm podwykonawca robót 29.06.2020 – 28.08.2020
101 Chryso Polska sp. z o.o. ul. Al.. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa 01/STRABAG/CHRYSO/S61/2020 z dn. 08.06.2020 dostawa chemii do betonu dostawca 08.06.2020 – 31.12.2021
102 BBR Polska sp. z o.o. ul. Annopol 14,       03-236 Warszawa PK/DD/K7/K7JJ/26/2020 z dn. 15.06.2020 wykonanie sprężenia konstrukcji obiektu WD-8a podwykonawca robót 06.2020 – 08.2020
103 Mineral Polska Sp. z o.o. ul.Wesoła 13, 58-379 Czarny Bor PE/BWMAZKiŁ/021U/2020 z dn. 17.06.2020 dostawa kruszyw dostawca 2020 r.
104 Usługi Komunalne „BŁYSK” ul. Przykoszarowa 22A, 18-400 Łomża 77_S61_ETBA_2020 z dn. 22.06.2020 likwidacja nielegalnego składowiska śmieci usługodawca 22.06 – 07.07.2020
105 Zakład Ziemo Budowlany Jakub  Iwan Borków 41A, 26-021 Daleszyce 82_S61_ETBA_2020 z dn. 22.06.2021 wykonanie robót: drenaż kompozytowy podwykonawca robót 01.07.2020 – 31.07.2021
106 Wykowski Krzysztof Zakład usługowo Handlowy „Tomsyl” ul. Nowogrodzka 270, 18-400 łomża 01/STRABAG/TOMSYL/S61/2020 z dn. 24.06.2020 usługa transportowa usługodawca 24.06.2020 – 31.05.2021
107 Elektro-Silver Wojciech Baranowski sp.z o.o. ul. Łomżyńska 206, 18-400 Komarzyce 67_S61_ETBA_2020 z dn. 02.07.2020 przebudowa sieci telekomunikacyjnych, budowa kanału technologicznego – trasa główna podwykonawca robót 07.2020 – 06.2021
108 PIACHTRANS Grzegorz Piasecki ul. Garwolińska 70, 08-400 Garwolin 01/STRABAG/PIACHTRANS/S61/2020 Z DN. 06.07.2020 usługa transportowa usługodawca 06.07.2020 – 31.05.2020
109 HJS TRANS Biedka Hubert Nowa Wieś ul. Leśna 28, 07-416 Olszewo-Borki 01/STRABAG/HJS TRANS/S61/2020 Z DN. 06.07.2020 usługa transportowa usługodawca 06.07.2020 – 31.05.2021
110 DWD SYSTEM sp. z o.o. ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 77A, 60-529 Poznań PK/DD/K7/K7JJ/28/2020 z dn. 08.07.2020 wykonanie odwodnienia obiektów inżynierskich podwykonawca robót 29 tydzień 2020 – 44 tydzień 2020
111 DUORS sp. z o.o. ul. Podwale Grodzkie 5, 80-895 Gdańsk 91_S61_ETBA_2020 z dn. 20.07.2020 System Zarządzania Ruchem podwykonawca robót 07.2020 – 07.2021
112 BARTKOP Bartłomiej Szałkowski ul. Bema 31A,     05-420 Józefów 01/STRABAG/BARTKOP/S61/2020 z dn. 04.08.2020 usługi transportowe usługodawca 04.08.2020 – 31.05.2021
113 SAT Sp. z o.o. ul. Opolska 9,       55-200 Oława 01/STRABAG/SAT/S61/2020 z dn. 30.07.2020 roboty budowlane – dylatacje podwykonawca robót 07.2020 – 04.2021
114 GEOINDEX sp. z o.o.         Sp. k. ul. Trasa Północna 14, 65-119 Zielona Góra PK/DD/K7/K7JJ/31/2020 z dn. 06.08.2020 dostawy geowłókniny i geomembrany dostawca 01.09.2020
115 Firma Usługowa Dariusz Otłowski Ośnica 6A, 06-425 Karniewo 01/STRABAG/OTŁOWSKI/S61/2020 z dn. 13.08.2020 usługi transportowe usługodawca 13.08.2020 – 31.05.2020
116 ALPIDA sp.z o.o. ul. Franciszka Klimczaka 20/86, 02-797 W-wa 92_S61_ETBA_2020 z dn. 11.08.2020 dostawa kostki kamiennej oraz krawężników kamiennych dostawca 08.2020 – 03.2021
117 WEG-BET Kurpiewska Danuta Czarnowo 25, 05-180 Pomiechówek 95_S61_ETBA_2020 z dn. 03.09.2020 kruszenie materiałów betonowych usługodawca 03.09.2020 – 20.09.2020
118 SAFEROAD GRAWIL Sp. z o.o. ul. Komunalna 7, 87-800 Włocławek 84_S61_ETBA_2020 z dn. 09.09.2020 wykonanie oznakowania poziomego podwykonawca robót 09.09.2020 – 30.06.2020
119 INTERASPHALT sp.    z o.o. ul. Przemysłowa 3, 64-600 Oborniki Wielkopolskie PK/DD/K7/K7JJ/34/2020 z dn. 07.09.2020 Wykonanie warstwy wiążącej i przeciwspadków z asfaltu lanego MA11 podwykonawca robót 09.2020 – 05.2021
120 PROWERK sp. z o.o. os. Piastów 61, 31-625 Kraków 93_S61_ETBA_2020 z dn. 21.09.2020 wykonanie barier drogowych podwykonawca robót do maj 2021
121 PROWERK sp. z o.o. os. Piastów 61, 31-625 Kraków PK/DD/K7/K7JJ/32/2020 z dn. 22.09.2020 wykonanie barire mostowych podwykonawca robót IV kw 2019 – I kw 2020
122 Usługi Elektrotechniczne FAZA Łukasz Przyborowski ul. Puchalskiego 14 m 1, 15-197 Białystok 01/7125/2020 z dn. 23.09.2020 wykonanie instalacji elektrycznej w budynkach WC podwykonawca robót 23.09.2020 – 04.02.2021
123 Kopalnia Prywatna Żwiru – Edward Rydzewski ul. Cedry 37, 18-520 Stawiski 003/7125/2020/DOST z dn. 07.09.2020 dostawa betonu dostawca
124 Vostok Instalacje Karolina Michałowska-Wawrzeniuk ul. Antoniukowska 19 lok. 72, 15-740 Białystok 02/7125/2020 z dn. 05.10.2020 wykonanie instalacji sanitarnej  w budynkach WC podwykonawca robót do 31.01.2021
125 IN-KOL sp. z o.o. ul. Kolejowa 2,       18-500 Kolno 03/7125/2020 z dn. 23.11.2020 wykonanie prac murarskich wraz z wykończeniem budynków WC podwykonawca robót 23.11.2021 -15.05.2021
126 konsorcium firm FPHU MARPOL Marek Wagner i FUH TRANSAGRO Kamil Wagner Stary Lubotyń 44a, 07-303 Stary Lubotyń 101_S61_ETBA_2020 z dn. 07.12.2020 humusowanie z obsiewem podwykonawca robót do 15.06.2021
127 GRILTEX Polska sp. z o.o. ul. Obornicka 7, Złotkowo, 62-002 Suchy Las 97_S61_ETBA_2020 z dn. 09.12.2020 dostawa geokompozytu dostawca 09.12.2020 – 26.02.2021
128 SCAN ROAD Sp. z o.o. Pałapus Szlachecki ul. Pałapus Szlachecki 4A, 07-300 Ostrów Mazowiecka 100_S61_ETBA_2020 z dn. 21.12.2020 humusowanie z obsiewem podwykonawca robót 12.2020 – 06.2021
Podwykonawcy, Usługodawcy, Dostawcy niezgłoszeni, wartość umowy <50 000,00zł
1 KRU-GOR Jacek Kruszewski ul. Piękna 6/U1    19-300 Ełk 05_S61_ETBA_2018 z dn. 04.12.2018 rozpoznanie i sprawdzenie terenu, prowadzenie nadzoru saperskiego usługodawca od 01.02.2019r. do 30.09.2020r.
2 Usługi Archeologiczne i Archeobotaniczne Joanna Abramów ul. Aleja Młodych 4/6 41-106 Siemianowuce Śląskie 07_S61_ETBA_2019 z dn. 19.03.2019 Pełnieni Nadzoru Archeologicznego terenu usługodawca 01.10.2019 – 31.07.2021
3 Andrzej Pieńkowski ul. Kasztelańska 4/32, 18-400 łomża 46_S61_ETBA_2019 z dn. 29.10.2019 najmu terenu usługodawca 1.11.2019 – 31.12.2020
4 Bogdan Petkowski Kisielnica 50, 18-421 Piątnica 38_S61_ETBA_2019 z dn. 29.10.2020 najem gruntu usługodawca 1.11.2019 – 31.12.2020
5 Gospodaestwo rolne Emil Karwowski Karwowo 20,         18-520 Stawiski 79_S61_ETBA_2020 z dn. 02.03.2020 najem nieruchomości gruntowej usługodawca
6 EKO-PLASTIK Anna Żelechowska ul. Armii Krajowej 38 lok. 23, 09-410 Płock PK/DD/K7/K7JJ/30/2020 z dn. 01.09.2020 montaz parasoli ochronnych na obiektach z blach falistych podwykonawca robót budowlanych 09.2020 – 05.2021
7 ThyssenKrupp Materials polska S.A. ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń 002/7125/2020 z dn. 07.09.2020 dostawy stali zbrojeniowej dostawca
8 ATEST ul. Jana Matejki 31A, 43-600 Jaworzno PK/DD/K7/K7JJ/35/2020 z dn. 08.10.2020 wykonanie próbnych obciążeń  obiektów mostowych podwykonawca robót budowlanych IV kw 2020 – I kw 2021

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/