S61 Kolno – Stawiski

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

15.11.2019r.

/Wartość całkowita projektu

3 088 071 971,29 PLN

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

1 925 729 976,23 PLN

/Wartość Umowy z
Wykonawcą Kontraktu

308 505 868,74 PLN

Zatwierdzeni podwykonawcy

Monitoring Podwykonawców, Usługodawców, Dostawców
 
L.p. Pełna nazwa podmiotu Nr umowy / data zawarcia Zakres umowy (skrótowo) Kategoria podmiotu*
1 Value Engineering              sp z o.o.  01_ETBA_S61_2017 z dnia 27.11.2017 opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie projektu budowlanego, wykonawczego i towarzyszacych dokumentów Wykonawcy oraz świadczenie usług nadzoru autorskiego usługodawca
1.1. Pracownia Inżynieryjno – Geotechniczną Maciej Kordian Kumor 2018/S61KS/05 z dnia 06.06.2018 wykonanie dokumentacji geotechnicznej badań podłóża dalszy usługodawca
2 Zyskowski Sławomir Firma Usługowa ZBP 01_S61KS_ETBA_2017 z dnia 27.11.2018 wykonywanie zadań służby BHP na budowie usługodawca
3 POLSERVICE GEO        sp. z o.o.  04_S61_ETBA_2018 z dn. 04.12.2018 świadczenie usług obsługi geodezyjnej usługodawca
4 Zakład Produkcji Kruszywa Rupinscy sp.j PE/BWMAZKTL/ETBA/006/U/2019 z dn. 23.01.2019 dostawa kruszywa łamanego  dostawca
5 Marcin Biedrzycki 1/STRABAG/S-61/Karwowo/Biedrzycki/2018 z dn. 28.01.2019 najem gruntu na potrzeby organizacji zaplecza Wykonawcy usługodawca
6 Brentzel Otto Inh. Heintz Brentzel 01/STRABAG IP/BRENTZEL/S-61 Ostrów Mazowiecka/11/2018/JL z dn. 05.02.2019 sprzedaż i dostawa materiałów: 1.dyble, 2. kotwy dostawca
7 Elikopol BK sp. z o.o. 01/Strabag IP/ELIKOPOL/S-61/11/2018/JL z dn. 31.01.2019 dostawa materiałów: geowłóknina dostawca
8 Solid Security sp. z o.o. OFI/1/19/OLS z dn. 11.02.2019 ochrona mienia usługodawca
9 Marcin Biedrzycki 08_S61_ETBA_2019 z dn. 26.03.2019 najem terenu pod plac składowy usługodawca
10 Alicja, Marcin Biedrzyccy 09_S61_ETBA_2019 z dn. 26.03.2019 najem budynku w m. Karwowo w celu organizacji tymczasowego zaplecza budowy usługodawca
11 Kopalnia Prywatna Żwiru – Edward Rydzewski 01/SIP/RYDZEWSKI/S-61/04/2019/KSt z dn. 14.05.2019 dostawa kruszywa łamanego, dostawa mieszanki mineralnej dostawca
12 ENVICOS Joanna Maślach 10_S61_ETBA_2019 z dn. 14.05.2019 usługa nadzoru środowiskowego usługodawca
13 ELTRANS Elżbieta Wiesiełowska PE/BWMAZKiL/ETBA/077/U/2019 z dn. 24.05.2019 rozładunek, transport samochodowy usługodawca
14 STRADA Tomasz Borowik 14_S61_ETBA_2019 z dn. 14.06.2019 wykonanie Projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu usługodawca
15 Barbara Staniurska Bar gastronomiczny BAS PK/DD/K7/K7JJ/4/2019 z dn. 15.07.2019 najem pomieszczeń biurowych usługodawca
16 THYSSENKRUPP MATERIALS POLAND S.A. PK/DD/K7/K7JJ/1/2019 z dn. 25.07.2019 dostawy zbrojenia prefabrykowanego dostawca
Aneks nr 1 z dn. 16.10.2019
17 Zakład Produkcji Kruszywa Rupińscy sp.j PE/BWMAZKiL/ETBA/102/U/2019 dostawa materiałów kamiennych dostawca
18 Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego        sp. z o.o.  22/S61/ETBA/2019/D z dn. 20.08.2019r. dzierżawa sprzętu do produkcji mas bitumicznych usługodawca
19 TG Alarm System             sp. z o.o. 16_S61_ETBA_2019 z dn. 20.08.2019 ochrona mienia budowy usługodawca
20 Mineral Polska Sp. z o.o. PH/BWAZKiL/Ramowa/033/U/2019 z dn. 17.12.2018 dostawa kruszywa dostawca
Aneks nr 1 PH/BWAZKiL/Ramowa/033/U/2019 z dn. 10.09.2019
21 SCAN ROAD Józef Piersa 13_S61_ETBA_2019 z dn. 18.09.2019 Roboty przygotowawcze terenu budowy – wycinka drzew podwykonawca robót
22 TPA sp. z o.o. Umowa ranowa 01/2018/STRABAG z dn. 18.05.2018 zamówienie (ZOLK) z dn. 26.09.2019  zamówienie usługa obsługi laboratoryjnej (ZOLK) usługodawca
23 MM System Sp. z o.o. 18_S61_ETBA_2019 z dn. 03.10.2019 Wykonanie robót z zakresu przebudowy kolizji sieci telekomunikacyjnej i budowy kanału technologicznego podwykonawca robót
24 TG Alarm System             sp. z o.o. PK/DD/K7/K7JJ/8/21019 z dn. 01.10.2019 ochrona mienia budowy usługodawca
25 Usługi Ziemno Budowlane Trzaska Sławomir 01/SIP/TRZASKA/S-61/04/2019 z dn. 15.04.2019 dostawa piasku i pospółki dostawca
26 PPHU „Greś” Salamańczuk Grzegorz 34/S61/ETBA/2019 z dn. 10.10.2019 świadczenie usługi transportu usługodawca
27 WAL TRANS Robert Olszewski 33/S61/ETBA/2019 z dn. 10.10.2019 świadczenie usługi transportu usługodawca
28 G-GROUP Adrian Gogolewski 32/S61/ETBA/2019 z dn. 10.10.2020 świadczenie usługi transportu usługodawca
29 PIACHTRANS Grzegorz Piasecki 31/S61/ETBA/2019 z dn. 10.10.2021 świadczenie usługi transportu usługodawca
30 STANPOL Paweł Przestrzelski 29_S61_ETBA_2019 z dn.10.10.2019 świadczenie usługi transportu usługodawca
31 P.T.H.U. PRYMA1 Hanna Gosk 23/S61/ETBA/2019 z dn. 11.10.2021 świadczenie usług sprzedaży i dostawa paliwa  dostawca
32 FREZBUD Wiesław Barwiński 25_S61_ETBA_2019 z dn.15.10.2019 usługa w zakresie wykonania frezowania nawierzchni bitumicznych usługodawca
33 Zakład Robót Inżynieryjnych Henryk Chrobok i Hubert Chrobok sp. j PK/DD/K7/K7JJ/7/2019 z dn. 14.10.2019 Roboty budowlane (wykonanie ścianek szczelnych) podwykonawca robót
34 DROWEX Piotr Węgrowski 12_S61_ETBA_2019 z dn. 17.10.2019 Roboty budowlane  ekrany akustyczne podwykonawca robót
35 Wojciech Baranowski Elektro-Silver 24_S61_ETBA_2019 z dn. 22.10.2019 Roboty budowlane (kolizje energetyczne, zasilanie i oświetlenie) podwykonawca robót
36 BOGBUD Prace ziemne – wynajem maszyn Bogdan Piekarski 17_S61_ETBA_2019 z dn. 22.10.2019 Roboty budowlane (kanalizacja, wodociąg, kanał sanitarny) podwykonawca robót
37 Świder Piotr Świrydowicz PK/DD/K7/K7JJ/12/2019 z dn. 28.10.2019 Wykonanie robót ziemnych w zakresie nasypu rogowego w obrębie połączenia z obiektami mostowymi podwykonawca robót
38 Menard Polska Sp.z o.o. 35_S61_ETBA_2019 z dn. 24.10.2019 wykonanie kolumn DSM podwykonawca robót
39 Menard Polska Sp.z o.o. PK/DD/K7/K7JJ/6/2019 z dn. 23.10.2019 wykonanie kolumn DSM podwykonawca robót
40 DROWEX Piotr Węgrowski 26_S61_ETBA_2019 z dn. 18.10.2019 wykonnie przepustów rurowych  podwykonawca robót
41 PHU AMOREK 30_S61_ETBA_2019 z dn. 16.10.2019 świadczenie usługi transportu usługodawca
42 PPH – GRALBET Sp. z o.o. PK/DD/K7/K7JJ/3/2019 z dn. 04.11.2019 dostawy belek mostowych typu T dostawca
43 BPM Budownictwo Marek Bliźniuk PK/DD/K7/K7JJ/14/2019 z dn. 18.11.2019 wykonanie robót żelbetonowych podwykonawca robót
44 ViaCon Polska Sp. z o.o. 20_S61_ETBA_2019 z dn. 19.11.2019 wykonanie elementów konstrukcyjnych HelCor, HelCor, PA i MuliPate podwykonawca robót
45 ULMA Construccion Polska S.A. 031/WA/2019 z dn. 15.11.2019 najem elementów systemów deskowań i rusztowań usługodawca
46 P.B. TOP-BUD Tomasz Muchowski PK/DD/K7/K7JJ/15/2019 z dn. 14.11.2019 Roboty budowlane – wykonanie robót zbrojarskich podwykonawca robót
47 CEMEX Polska sp. z o.o. PK/DD/K7/K7JJ/2/2019 z dn. 19.11.2019 dostawy mieszanek betonowych  dostawca
48 Biuro Inzynierii Drogowej „Drotest” zamówienie 030/ETBA(EOS) z dn. 12.11.2019 dostawa geotkanin dostawca
49 P.P.H.U. WOL-MAT 28_S61_ETBA_2019 z dn. 19.11.2019 dostawa rur betonowych i żelbetonowych dostawca
50 BUDREX-KOBI Sp. z oo PK/DD/K7/K7JJ/17/2019 z dn. 21.11.2019 wykoananie robót zbrojarskich i żelbetonowych podwykonawca robót
51 JAN STASIULEWICZ PK/DD/K7/K7JJ/16/2019 z dn. 12.11.2019 Wykonanie napowietrznych linii zasilających do obiektów  podwykonawca robót
52 STEEL STRUCTURES COMPANY Sp. z o.o. PK/DD/K7/K7JJ/13/2019 z dn. 14.11.2019 wykonanie robót zbrojarskich żelbetonowych  
Podwykonawcy, Usługodawcy, Dostawcy niezgłoszeni, wartość umowy <50 000,00zł
1 KRU-GOR Jacek Kruszewski 05_S61_ETBA_2018 z dn. 04.12.2018 rozpoznanie i sprawdzenie terenu, prowadzenie nadzoru saperskiego  usługodawca
2 Usługi Archeologiczne i Archeobotaniczne Joanna Abramów 07_S61_ETBA_2019 z dn. 19.03.2019 Pełnieni Nadzoru Archeologicznego terenu usługodawca
3 Andrzej Pieńkowski 46_S61_ETBA_2019 z dn. 29.10.2019 najmu terenu usługodawca
4 Bogdan Petkowski 38_S61_ETBA_2019 z dn. 29.10.2020 najem gruntu  usługodawca
         
*- podwykonawca robót budowlanych
– usługodawca
– dostawca
– dalszy podwykonawca robót budowlanych
– dalszy usługodawca
– dalszy dostawca

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/