Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
poniedziałek 30/07/2018

Posiedzenie ZOPI

Dnia 27.07.2018 r. w Sali Konferencyjnej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku przy ul. Zwycięstwa 2 odbyło się posiedzenie Zespołu Opinii Przedsięwzięć Inwestycyjnych.
Na posiedzeniu został omówiony projekt budowlany dla zadania „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61  Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek : od węzła „Kolno” (z węzłem) do węzła „Stawiski”  wraz z budową  odcinka drogi krajowej nr 63 i nr 64. Wykonawca zadania – Strabag sp. z o.o. – przedstawił zaprojektowane rozwiązania  oraz udzielił odpowiedzi na zapytania zebranych.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/