Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
niedziela 16/01/2022

03.01.2022-09.01.2022

Utrzymanie i likwidacja TOR MOP-y, otwarcie parkingów dla ruchu publicznego 03.01.2022 r.

W okresie sprawozdawczym nie wykonywano żadnych prac. Wykonawca przebywał na przerwie świątecznej.

Dnia 04.01.2022 odbyła się Komisja Odbiorowa Zamawiającego w związku ze złożonym przez Wykonawcę w dniu 21.12.2021 Wnioskiem o wydanie Świadectwa Przejęcia Robót w trybie Subklauzuli 10.1 WK.

Wykonawca ukończył roboty zasadnicze w związku z tym nie przedstawia planów na następny okres sprawozdawczy.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/