Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
środa 22/12/2021

13.12.2021-19.12.2021

W okresie sprawozdawczym wykonywano prace porządkowe i poprawkowe, w tym m.in.:

– montaż barierek na chodniku przy DP1903B  – zaawansowanie robót ok. 90%

– prace przy zbiornikach retencyjnych – Wykonawca pismem S-61KS/TSo/MK/3827/2021 z dn. 14.10.2021 przekazał Harmonogram w zakresie zbiorników (załącznik nr 1 do RT50/2021).

W ocena Inżyniera Kontraktu w zakresie zaawansowania robót zgodnie z przekazanym Harmonogramem w T50 Wykonawca zaplanował na dzień 18.11.2021 r. zakończenie wszystkich robót poprawkowych. Pomimo wstępnej deklaracji zakończenia robót wg HRF przesunięto termin zakończenia robót poprawkowych do dnia 08.12.2021 r.

W tygodniu 50 zakończono roboty budowlane w zakresie przebudowy ZR-2 i ZR-23, jednocześnie kończąc tym roboty poprawkowe. Pozostało odtworzenie ogrodzeń w obrębie zbiorników ZR-2 i ZR-23, oraz wyjaśnienie nachylenia skarp zbiornika

 ZR-2a w świetle wymagań  wg pkt. 18 decyzji ZRID.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/