Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
czwartek 25/11/2021

15.11.2021-21.11.2021

W okresie sprawozdawczym wykonywano prace porządkowe i poprawkowe, w tym m.in.:
– humusowanie
– roboty brukarskie– chodnik DP 1903B – zaawansowanie robót ok. 80%.
– prace przy zbiornikach retencyjnych –

W tygodniu 46 Wykonawca wykonywał roboty na zbiornikach:
– ZR-DD2L – roboty ziemne + umocnienie dna i skarp geokrata z wypełnieniem + humusowanie
– ZR-2 – roboty ziemne + umocnienie dna i skarp geokratą z wypełnieniem
– ZR-2a – umocnienie skarp geokratą z wypełnieniem + humusowanie skarp
– ZR-5 – ułożenie geowłókniny na dnie i skarpach
– ZR-23 – roboty rozbiórkowe umocnienia dna i skarp z płyt ażurowych + nasyp na dnie (podniesienie rzędnej dna)
– ZR-25 – humusowanie skarp

W tygodniu 46 zakończono roboty na zbiornikach: ZR-DD2L, ZR-2a i ZR-25.

W odniesieniu do harmonogramu robót poprawkowych dotychczas zakończono roboty poprawkowe na zbiornikach: ZR-DD2L, ZR-1, ZR-2a, ZR-13, ZR-18, ZR-20, ZR-21 i ZR-25.
Nadal kontynuowane są roboty na zbiornikach ZR-2, ZR-5 i ZR-23. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych roboty poprawkowe na w/w zbiornikach powinny zostać zakończone do 26.11.2021 r.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/