Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
wtorek 30/11/2021

22.11.2021-28.11.2021

W okresie sprawozdawczym wykonywano prace porządkowe i poprawkowe, w tym m.in.:

– roboty brukarskie– chodnik DP 1903B  – zaawansowanie robót ok. 85% – dokończenie umocnienie skarp płytami oraz montaż barierek.

– prace przy zbiornikach retencyjnych – Wykonawca pismem S-61KS/TSo/MK/3827/2021 z dn. 14.10.2021 przekazał Harmonogram w zakresie zbiorników (załącznik nr 1 do RT47/2021).

– ZR-2 – roboty ziemne + umocnienie dna i skarp geokratą z wypełnieniem

– ZR-5 – umocnienie dna i skarp geokratą z wypełnieniem + humusowanie

– ZR-23 – roboty rozbiórkowe umocnienia dna i skarp z płyt ażurowych + nasyp na dnie (podniesienie rzędnej dna) + umocnienie dna i skarp z płyt ażurowych.

Według stanu zaawansowania robót poprawkowych w tygodniu 47 zakończono roboty na zbiorniku: ZR-5.

W odniesieniu do harmonogramu robót poprawkowych dotychczas zakończono roboty poprawkowe na zbiornikach: ZR-DD2L, ZR-1, ZR-2a, ZR-5, ZR-13, ZR-18, ZR-20, ZR-21 i ZR-25.
Nadal kontynuowane są roboty na zbiornikach ZR-2 i ZR-23.

Wykonawca ukończył roboty zasadnicze w związku z tym nie przedstawia planów na następny okres sprawozdawczy.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/