Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
wtorek 03/12/2019

25.11.2019-01.12.2019

W dniach 25.11.2019-01.12.2019 Wykonawca robót budowlanych prowadził następujące roboty drogowe:

Lokalizacja
[odcinek]
[od km do km ]
nr poz kosztorysowej Rodzaj robót Ilość Jednostka
3.1.1 Ułożenie wodociągu z rur z PE100 SDR17 D25 wraz z armaturą (MOP.Tr.30 – MOP.Zw.32) 83,20 m
3.1.2 Ułożenie wodociągu z rur z PE100 SDR17 D40 wraz z armaturą (od pkt. MOP.Tr.29 – MOP.Tr.30) 29,90 m
3.1.4 Ułożenie wodociągu z rur z PE100 SDR17 D90 wraz z armaturą (od pkt. MOP.Tr.29 – MOP.H.29) 33,70 m
3.1.5 Ułożenie wodociągu z rur z PE100 SDR17 D110 wraz z armaturą (MOP.Tr.23 – MOP.W.25) 123,00 m
3.1.10 Rura ochronna PE100 D200 wraz z kompletem płóz, manszet oraz z przeciąganiem rury przewodowej (między pkt. MOP.W.25 – MOP.Tr.26) 10,00 m
3.1.15 Taśma lokalizacjno-ostrzegawcza (MOP.Tr.23 – MOP.W.25) 264,50 m
3.1.16 Hydrant nadziemny DN80 (MOP.H.29) 2,00 szt.
3.1.20 Zasuwa kołnierzowa klinowa DN80 (MOP.Z.29) 3,00 szt.
  4.1.3 Rury DN200 PP SN10 (Wyl130.1 – Wp130.1) 45,90 m
  4.1.5 Rury DN300 PP SN10 (Wyl130.1a – D130a.3) 632,20 m
1.7.81 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 z kruszywem C50/30, gr. 22cm 4750,00 m2
1.1.2 Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej 550,00 m3
1.4.3 Odwóz humusu 300,00 m3
1.1.3 Odwóz humusu 800,00 m3
1.7.40 Wykonanie wykopów 100,00 m3
1.2.40 Wykonanie wykopów 5300,00 m3
1.1.3 Odwóz humusu 1550,00 m3
1.7.77 Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem, gr. 20cm 1500,00 m2
1.1.42 Wykonanie nasypów – warstwa 9 1380,00 m3
  Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod nasyp 4200,00 m2
  Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej – objazd WD-8a 800,00 m3
  Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej – objazd WD-8a 200,00 m3
  Wykonanie nasypów – objazd WD-8a 180,00 m3
  Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem, gr. 20cm – objazd WD-8a 1750,00 m2
  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 z kruszywem C50/30 – objazd WD-8a 1500,00 m2
1.1.40 Wykonanie wykopów 2900,00 m3
1.7.82 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 z kruszywem, gr. 15cm 350,00 m2
1.1.41 Wykop – wymiana gruntów 1450,00 m3
1.1.43 Nasyp – Wymiana gruntów 1450,00 m3
1.7.40 Wykonanie wykopów (rowy) 675,00 m3
1.1S.51 Wzmocnienie skarp nasypów geotkaniną o wytrz krótkotrwałej 100/100kN/m – Typ I 325,00 m2
1.1S.53 Wzmocnienie skarp nasypów geotkaniną o wytrz krótkotrwałej 100/50kN/m – Typ III 1477,00 m2
1.1S.42 Nasyp – wymiana gruntów (warstwa 5) 2717,00 m3
1.1S.42 Nasyp – wymiana gruntów (warstwa 4) 2707,50 m3
1.5.42 Nasyp – wymiana gruntów (warstwa 3) 650,00 m3
1.5.42 Nasyp – wymiana gruntów (warstwa 2) 950,00 m3
1.5.42 Nasyp – wymiana gruntów (warstwa 3) 600,00 m3
1.5.42 Nasyp – wymiana gruntów (warstwa 2) 2400,00 m3
1.5.72 Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej lub z gruntu niewysadzinowego o CBR ≥20%, gr. 40cm 792,00 m2
1.5.72 Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej lub z gruntu niewysadzinowego o CBR ≥20%, gr. 40cm 880,00 m2
1.1S.43 Nasyp – wymiana gruntów 3000,00 m3
0 Wykonanie Baypassu kruszywo 1439,58 T
0 Wykonanie Baypassu kruszywo 240,14 T
1.1.40 Wykonanie wykopów 10024,50 m3
WS-6L 5L.1/C PODPORY – Szalowanie i zbrojenie scian    
5L/P.1/B FUNDAMENTY – Obsypka fundamentów    
PZDs-8 7L/P.1/A POSADOWIENIE – Wykopy pod chudy beton, wywóz urobku    
PZGd-9 9.1/B FUNDAMENTY – Betonowanie ławy P3 (część środkowa)    
WS-12L/P 11L/P.1/B FUNDAMENT – Montaz zbrojenia JL/JP    
PZGd-20 13.1/B FUNDAMENTY – Rozładunek stali zbrojeniowej na podporę P2    
13.1/B FUNDAMENTY – Zbrojenie ławy podpory P2    
PZDd-1L 16.1/B FUNDAMENTY – rozładunek stali, zbrojenie ławy (podpora P1)    
Przepust P1 18.2/A KONSTR. Z BLACH FALISTYCH – Montaż ustroju (podłoga)    

 

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/