Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
niedziela 08/11/2020

26.10.2020-01.11.2020

W raportowanym okresie Wykonawca realizował niżej wymienione roboty:

ROBOTY MOSTOWE

 1. MD-1 – zbrojenie i deskowanie zwieńczenia G2
 2. WD-2 – Kapy chodnikowe – montaż deski gzymsowej
 3. MS-3 PiL – zasypka podpór pod płyty przejściowe , przygotowanie pod beton podkładowy, montaż krawężnika na kapach
 4. WD-4 – pielęgnacja betonu ustroju nośnego, Podpory – zbrojenie i deskowanie skrzydła S-1.2
 5. WS-6 PiL- Nawierzchnia jezdni mostowej – układanie drenów w warstwie wiążącej
 6. WS-7 PiL- Nawierzchnia jezdni mostowej (układanie asfaltu lanego)
 7. PZGd-9 – Konstrukcja z blach falistych – zasypka konstrukcji stalowej, montaż murów na skrzydłach
 8. WS-12 PiL – montaż deski gzymsowej, montaż krawężnika kamiennego
 9. WD-18 – zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego, montaż wpustów odwodnieniowych
 10. WD-21 – zbrojenie ścianki zaplecznej P-3, zasypka inżynierska za podpora P-3
 11. PZD1L – zbrojenie zwieńczenia na skrzydłach P-1, P-2

 

 1. OBW. STAWISK – Geowłóknina filtracyjna (ZR – 25), górna i dolna warstwa filtracyjna (ZR – 25), geokrata h=15cm wypełniona kruszywem łamanym (ZR – 25), wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych kat.III-IV (ZR -12, Zr – 25), mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej i jej składowanie (ZR – 25), plantowanie skarp, dna i korony nasypów (ZR – 12, ZR – 25)
 2. KM 5+460 – Umocnienie skarp humusem o grubości 20 cm z obsiewem mieszanką traw (Zr -12), kostka betonowa (ZR – 12), obrzeże betonowe (ZR – 12), podsypka cementowo-piaskowa (ZR – 12)
 3. MOP – Budowa studni kablowych prefabrykowanych typu SKO-4, z mechanicznym zabezpieczeniem przed ingerencją osób nieuprawnionych, budowa studni kablowych prefabrykowanych typu SKR-2, z mechanicznym zabezpieczeniem przed ingerencją osób nieuprawnionych, ułożenie rur z PCV kl. „S” D160 wraz z armaturą (MOP.S.17 – MOP.S.17a, MOP.S.17 – MOP.S.17b), Ułożenie wodociągu z rur z PE100 SDR17 D25 wraz z armaturą (MOP.Tr.20 -MOP.Z.20), opaska z nawiertką D110/25 (MOP.Tr.20), zasuwa kołnierzowa klinowa DN20 (MOP.Z.20), krawężnik kamienny 20×30 układany na pionowo na ławie betonowej C12/15, podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 z kruszywem C50/30, gr. 22cm, wykonanie nasypów

Szczegółowy raport Wykonawcy:

 

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/