Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
piątek 09/10/2020

28.09.2020-04.10.2020

W dniach 28.09.2020-04.10.2020 Wykonawca robót budowlanych prowadził następujące roboty drogowe:

Lokalizacja
[odcinek]
[od km do km ]
nr poz kosztorysowej Rodzaj robót Ilość Jednostka
SUMA
1. Safe road – TOR, utrzymanie oznakowania
2. WS-26 1.1/D MURY – montaż bloczków muru z gr. zbrojonego oraz zasypka
3. MD-1 15.1/C MURY – montaż muru z gruntu zbrojonego i zasypka
4. 15.3/A Gzymsy z pref. deską gzymsową – wykonanie betonu podkąłdowego pod zwieńczenia
5. WD-2 2.2/B USTRÓJ –  rozbiorka deskowania poprzecznic
6. 2.1/C Skrzydła – zbrojenie i deskowanie skrzydła S 3.1 ,
7. MS-3 3P.1/C PODPORY – zbrojenie ścianki zaplecznej P-2P
8. WD-4 4.2/A Dostawa belek pref. – dostawa i montaż belek prefabrykowanych T
9. WS-7 6L.4/B Izolacja arkuszowa – układanie papy na płycie ustroju nośnego
10. 6P.4/B Izolacja arkuszowa – układanie papy na płycie ustroju nośnego
11. WD-8a 8.1/E Podpora Nr 3 – zbrojenie scianki zaplecznej P-3
12. PZGd-9 9.2/B Zasypka konstrukcji podatnej z blach falistych – kontynuacja za podporą  P-1, P-4
13. WS-10 10P.4/D Płyta przejściowa – rozszalunek płyty przejsciowej na podporze P1 i P2,
14. 10L.4/D Płyta przejściowa – rozszalunek płyty przejsciowej na podporze P1 i P2,
15. WS-12 11L.4/B Izolacja arkuszowa – przygotowanie powierzchni betonu pod pape
16. 11L.4/B Izolacja arkuszowa – przygotowanie powierzchni betonu pod pape
17. WD-18 12.2/B Beton ustroju – przygotowanie do zbrojenia i deskowania ustroju nośnego
18. PZGd-20 13.2/A KONSTRUKCJA Z BLACH FALISTYCH – montaż konstrukcji stalowej na podporach  (podpory P-3 / P-4)
19. Wd-21 14.2/B USTRÓJ – deskowanie i zbrojenie ustroju na belkach T
20. PZDd-1L PRACE PRZYOBIEKTOWE – montaż deski gzymsowej na skrzydle P-2
21. Kanalizacja deszczowa D56
22. S61 4+465 – 4+540 4.1.7 Rury DN500 PP SN10 (D56.1 – Wyl56.1) 70,20 m
23. Kanalizacja deszczowa D135
24. DW2/II 1+320 4.1.3 Rury DN200 PP SN10 5. (D135.1 – Ww135.1) 5,50 m
25. DW2/II 1+320 4.1.22 Studnia sygnalizacyjna DN1200 (D135.1) 1,00 szt.
26. Kanalizacja deszczowa D139
27. S61 11+430 4.1.7 Rury DN500 PP SN10 (ZO139.1 – D139.2) 11,20 m
28. S61 11+430 4.1.30 Studnia wpadowa DN1500 z osadnikiem h=1,0m (D139.1) 1,00 szt.
29. Zbiorniki retencyjne
30. 9+800 TG SL 4.2.10 Geowłóknina filtracyjna  (ZR – 19) 50,00 m2
31. 9+800 TG SL 4.2.5 Górna i dolna warstwa filtracyjna (ZR- 19) 20,00 m3
32. 10+820 TG 4.2.12 Umocnienie skarp humusem o grubości 20 cm z obsiewem mieszanką traw (ZR – 20) 100,00 m3
33. 9+800 TG SL, 10+820 TG 4.2.8 Kostka betonowa  (ZR – 19, ZR – 20) 15,00 m2
34. 9+800 TG SL, 10+820 TG 4.2.13 Obrzeże betonowe  (ZR – 19, ZR – 20) 15,00 mb
35. 9+800 TG SL, 10+820 TG 4.2.14 Podsypka cementowo-piaskowa  (ZR – 19, ZR – 20) 15,00 m2
36. 3+350,00 OBW.  Stawiski SP 4.2.7 Umocnienie dna i skarp betonowymi płytami ażurowymi 60x40x8 cm wypełnionymi żwirem (ZR – 19) 50,00 m2
37. 9+800 TG SL 4.2.2 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych kat.III-IV (ZR -19) 900,00 m3
38. 9+800 TG SL 4.2.4 Plantowanie skarp, dna i korony nasypów (ZR – 19,) 500,00 m2
39. Oświetlenie
40. MOP 5.1.1 Mechaniczne kopanie i zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii IV 0,8mx0,4m 126,08 m3
41. MOP 5.1.2 Mechaniczne kopanie i zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii IV 1,1mx0,4m 8,36 m3
42. MOP 5.1.4 Nasypanie warstwy piasku 2×10 cm na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m 132,00 m
43. MOP 5.1.5 Układanie kabli wielozyłowych w rowach kablowych – kabel YAKXS 4x35mm2 wraz z rozszyciem, podłączeniem i pomiarami 383,00 m
44. MOP 5.1.6 Układanie kabli wielozyłowych w rurach ochronnych – kabel YAKXS 4x35mm2 wraz z rozszyciem, podłączeniem i pomiarami 43,00 m
45. MOP 5.1.7 Układanie Bednarka ocynk. 25×4 461,00 m
46. MOP 5.1.9 Ułożenie rur osłonowych RHDPE 110 wraz z uszczelnieniem 24,00 m
47. MOP 5.1.10 Ułożenie rur osłonowych RHDPEp 110 wraz z uszczelnieniem 19,00 m
48. TG ok. 0+400 P 5.1.31 Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych w gruncie kat.IV wraz z elementami złącznymi 2,00 kpl.
49. Kanał technologiczny
50. TG 1+200 P do TG 1+1276 P 6.2.4 Budowa kanału technologicznego typu Ktu 2 (2xRHDPEØ125 2x3xHDPE 40/3,7 2x wiązka 7-miu mikrorur Ø40) (wraz z wykopem głębokość 1,35m, szerokość 0,6m) 76,00 m
51. TG 1+200 P do TG 1+1276 P 6.2.6 Nasypanie warstwy piasku 2×10 cm na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 76,00 m
52. TG 1+200 P do TG 1+1276 P 6.2.7 Zabezpieczenie rurą ochronną 2xRHDPEØ125 8,50 m
53. TG 1+200 P do TG 1+1276 P 6.2.10 Ułożenie kabla sygnalizacyjnego 2x2x0,8 76,00 m
54. Przepusty drogowe
55. DP1856B km 0+007.57 Roboty poprawkowe
56. Kanalizacja deszczowa D56
57. DK63 1+670 4.1.3 Rury DN200 PP SN10 (Wlo16.1 – D16.1) 5,10 m
58. DK63 1+640 – 1+670 4.1.7 Rury DN500 PP SN10 (Wlo16.1a – D16.1 – Wyl16.1) 33,40 m
59. DK63 1+670 4.1.19 Studnia Kaskadowa DN1500 (D16.1) 1,00 szt.
60. DK63 1+670 4.1.46 Wylot KPED 02.16 z regulatorem przepływu DN200 (Wlo16.1 – zamontowano bez regulatora przepływu) 1,00 kpl.
61. DK63 1+670 4.1.55 Wylot KPED 02.16 DN500 (Wlo16.1a) 1,00 szt.
62. DK63 1+670 Kaskada ze studni D16.1 do Wlo16.1 – rura DN200 1,98 m
63. DK63 1+670 Kaskada ze studni D16.1 do Wlo16.1a – rura DN200 3,55 m
64. Kanalizacja deszczowa D58
65. S61 4+540 – 4+600 4.1.7 Rury DN500 PP SN10 (Wyl58.1 – D58.1) 55,80 m
66. Kanalizacja deszczowa D139
67. S61 11+430 4.1.6 Rury DN400 PP SN10 (D139.2 – Wlo139.1) 35,80 m
68. Kanalizacja deszczowa Z52
69. S61 3+680 – 3+880 Próba szczelności na kanale tłocznym DN125
70. Zbiorniki retencyjne
71. 10+820 TG 4.2.12 Umocnienie skarp humusem o grubości 20 cm z obsiewem mieszanką traw (ZR – 20) 40,00 m3
72. 9+800 TG SL, 10+820 TG 4.2.8 Kostka betonowa  (ZR – 28, ZR – 2a) 20,00 m2
73. 9+800 TG SL, 10+820 TG 4.2.13 Obrzeże betonowe   (ZR – 28, ZR – 2a) 20,00 mb
74. 9+800 TG SL, 10+820 TG 4.2.14 Podsypka cementowo-piaskowa  (ZR – 19, ZR – 20) 20,00 m2
75. 5+460 TG, 9+800 TG SL 4.2.2 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych kat.III-IV (ZR -19, 12) 1200,00 m3
76. 5+460 TG, 9+800 TG SL 4.2.4 Plantowanie skarp, dna i korony nasypów (ZR – 19, ZR -12) 500,00 m2
77. Przyłącza/Oświetlenie
78. MOP Wschód Prace przygotowawcze – wykonywanie wykopów
79. Kanał technologiczny
80. MOP Wschód Prace przygotowawcze- wykonywanie wykopów
81. Przepusty drogowe
82. PP WS-26 km 0+226.00 1.7.63 Wykonanie przepustu wraz z zasypaniem i zagęszczeniem (DN600) 9,68 m
83. Kanalizacja deszczowa D12
84. S61 0+920 – 0+980 4.1.2 Rury DN160 PP SN10 (D12.6 – Wp12.1) 2,60 m
85. S61 0+920 – 0+980 4.1.5 Rury DN300 PP SN10 (Wyl12.1 – D12.1 – D12.6) 49,60 m
86. S61 0+920 – 0+980 4.1.12 Wpust uliczny z osadnikiem h=1,0m (Wp12.1) 1,00 szt.
87. S61 0+920 – 0+980 4.1.14 Studnia typowa DN1200 (D12.6) 1,00 szt.
88. S61 0+920 – 0+980 4.1.16 Studnia typowa DN1200 z osadnikiem h=1,0m (D12.1) 1,00 szt.
89. S61 0+920 – 0+980 4.1.49 Wylot KPED 02.16 DN300 (Wyl12.1) 1,00 szt.
90. Kanalizacja deszczowa Z77
91. S61 6+430 – 6+720 Próba szczelności na kanale tłocznym DN 180
92. Zbiorniki retencyjne
93. 10+820 TG 4.2.12 Umocnienie skarp humusem o grubości 20 cm z obsiewem mieszanką traw (ZR – 20) 40,00 m3
94. 1+050 4.2.8 Kostka betonowa  (ZR – 2a) 20,00 m2
95. 1+050 4.2.13 Obrzeże betonowe   (ZR – 2a) 20,00 mb
96. 1+050 4.2.14 Podsypka cementowo-piaskowa  (ZR – 2a) 20,00 m2
97. 5+460 TG, 9+800 TG SL 4.2.2 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych kat.III-IV (ZR -19, 12) 1000,00 m3
98. 5+460 TG, 9+800 TG SL 4.2.4 Plantowanie skarp, dna i korony nasypów (ZR – 19, ZR -12) 500,00 m2
99. Oświetlenie
100. MOP, Węzęł Kolno 5.1.1 Mechaniczne kopanie i zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii IV 0,8mx0,4m 64,96 m3
101. MOP 5.1.2 Mechaniczne kopanie i zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii IV 1,1mx0,4m 24,64 m3
102. MOP, Węzęł Kolno 5.1.4 Nasypanie warstwy piasku 2×10 cm na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m 259,00 m
103. 1SO4/4/2-3 (Węzeł K.), 5SO1/2/-8, 5SO1/2/12-14, 5SO1/2/7-5SO1/4/15, 5SO1/4/15-5SO1/4/12. 5SO1/1/2-4, 5SO1/1/4-5 (MOP) 5.1.5 Układanie kabli wielozyłowych w rowach kablowych – kabel YAKXS 4x35mm2 wraz z rozszyciem, podłączeniem i pomiarami 185,00 m
104. j.w 5.1.6 Układanie kabli wielozyłowych w rurach ochronnych – kabel YAKXS 4x35mm2 wraz z rozszyciem, podłączeniem i pomiarami 83,00 m
105. jw. 5.1.7 Układanie Bednarka ocynk. 25×4 295,00 m
106. jw. 5.1.9 Ułożenie rur osłonowych RHDPE 110 wraz z uszczelnieniem 27,00 m
107. jw. 5.1.10 Ułożenie rur osłonowych RHDPEp 110 wraz z uszczelnieniem 56,00 m
108. Przyłącza
109. MOP 5.2.1 Mechaniczne kopanie i zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii IV 0,8mx0,4m 12,16 m3
110. 4ZK1.1-4ZK1.1.1 (MOP) 5.2.12 Układanie kabla YAKXS 4x35mm2 w rowie wraz z dostawą, wykonaniem obsypki piasku, ułożeniem folii ostrzegawczej, podłączeniem oraz kompletem pomiarów 31,00 m
111. MOP 5.2.13 Układanie kabla YAKXS 4x35mm2 w rurach wraz z dostawą, wykonaniem obsypki piasku, ułożeniem folii ostrzegawczej, podłączeniem oraz kompletem pomiarów 3,00 m
112. 4ZK1.1.1- odbiornik SZR (MOP) 5.2.19 Układanie kabla YKY 3x4mm2 w rowie wraz z dostawą, wykonaniem obsypki piasku, ułożeniem folii ostrzegawczej, podłączeniem oraz kompletem pomiarów 9,00 m
113. j.w 5.2.20 Układanie kabla YKY 3x4mm2 w rurach wraz z dostawą, wykonaniem obsypki piasku, ułożeniem folii ostrzegawczej, podłączeniem oraz kompletem pomiarów 4,00 m
114. 5.2.21 Układanie rur DVK 110 wraz z uszczelnieniem przepustu 12,00 m
115. Kanał technologiczny
116. MOP Wschód Prace przygotowawcze- wykonanie wykopów
117. Przepusty drogowe
118. DP1903B/czII km 0+737.00 1.6.56 Wykonanie przepustu wraz z zasypaniem i zageszczeniem (DN800) 16,25 m
119. Kanalizacja deszczowa D12
120. S61 0+940 4.1.5 Rury DN300 PP SN10 (D12.1 w kierunku D12.2) 12,00 m
121. Kanalizacja deszczowa Wyl11.1 – Wlo11.1
122. LO1P 0+080 4.1.55 Wylot KPED 02.16 DN500 (Wlo11.1, Wyl11.1) 2,00 szt.
123. Kanalizacja deszczowa Wlo11.2 – Wyl11.2
124. LO3P 0+220 4.1.52 Wylot KPED 02.16 DN400 (Wlo11.2, Wyl11.2) 2,00 szt.
125. Kanalizacja deszczowa D20
126. DD4L 1+540 4.1.28 Studnia DN1200 z króćcem wlotowym z osadnikiem h=1,0m (D20.1) 1,00 szt.
127. Zbiorniki retencyjne
128. 11+500 TG SL 4.2.10 Geowłóknina filtracyjna  (ZR – 21) 80,00 m2
129. 11+500 TG SL 4.2.5 Górna i dolna warstwa filtracyjna (ZR- 21) 40,00 m3
130. 11+500 TG SL 4.2.11 Geokrata h=15cm wypełniona kruszywem łamanym (ZR- 21) 80,00 m2
131. 1+050 4.2.8 Kostka betonowa  (ZR – 2a) 20,00 m2
132. 1+050 4.2.13 Obrzeże betonowe   (ZR – 2a) 20,00 mb
133. 1+050 4.2.14 Podsypka cementowo-piaskowa  (ZR – 2a) 20,00 m2
134. 5+460 TG, 9+800 TG SL 4.2.2 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych kat.III-IV (ZR -19, 12) 1000,00 m3
135. 5+460 TG, 9+800 TG SL 4.2.4 Plantowanie skarp, dna i korony nasypów (ZR – 19, ZR -12) 600,00 m2
136. Przyłącza/Oświetlenie
137. MOP Wschód Prace przygotowawcze – wykonywanie wykopów
138. Kanał technologiczny
139. MOP Wschód Prace przygotowawcze- wykonywanie wykopów
140. Kanalizacja deszczowa D20
141. DD4L 1+540 – 1+580 4.1.5 Rury DN300 PP SN10 (D20.1 – D20.2) 21,60 m
142. DD4L 1+580 4.1.14 Studnia typowa DN1200 (D20.2) 1,00 szt.
143. Kanalizacja deszczowa D302 (Obwodnica Stawisk)
144. OS 0+500 4.1S.5 Rury DN300 PP SN10 (D302.2 – D302.3) 5,30 m
145. OS 0+500 4.1S.27 Studnia wpadowa DN1200 z osadnikiem h=1,0m (D302.3) 1,00 szt.
146. Zbiorniki retencyjne
147. 11+500 TG SL, 9+800 TG SL 4.2.10 Geowłóknina filtracyjna  (ZR – 21, 19) 100,00 m2
148. 11+500 TG SL, 9+800 TG SL 4.2.5 Górna i dolna warstwa filtracyjna (ZR- 21, 19) 50,00 m3
149. 11+500 TG SL 4.2.11 Geokrata h=15cm wypełniona kruszywem łamanym (ZR- 21) 20,00 m2
150. 11+500 TG SL 4.2.12 Umocnienie skarp humusem o grubości 20 cm z obsiewem mieszanką traw (ZR – 21) 100,00 m3
151. 1+050 4.2.8 Kostka betonowa (ZR – 2a) 10,00 m2
152. 1+050 4.2.13 Obrzeże betonowe (ZR – 2a) 10,00 mb
153. 1+050 4.2.14 Podsypka cementowo-piaskowa  (ZR – 2a) 10,00 m2
154. 9+800 TG SL 4.2.7 Umocnienie dna i skarp betonowymi płytami ażurowymi 60x40x8 cm wypełnionymi żwirem (ZR – 19) 80,00 m2
155. 5+460 TG, 9+800 TG SL 4.2.2 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych kat.III-IV (ZR -19, 12) 1000,00 m3
156. 5+460 TG, 9+800 TG SL 4.2.4 Plantowanie skarp, dna i korony nasypów (ZR – 19, ZR -12) 600,00 m2
157. 11+220 1.1.69 Drenaż pełny fi 200 mm (10+798,05, 12+680) 17,80 m
158. 11+500 TG SL 4.2.10 Geowłóknina filtracyjna  (ZR – 21) 30,00 m2
159. 11+500 TG SL 4.2.5 Górna i dolna warstwa filtracyjna (ZR- 21) 10,00 m3
160. 11+500 TG SL 4.2.12 Umocnienie skarp humusem o grubości 20 cm z obsiewem mieszanką traw (ZR – 21) 100,00 m3
161. 11+500 TG SL 4.2.7 Umocnienie dna i skarp betonowymi płytami ażurowymi 60x40x8 cm wypełnionymi żwirem (ZR – 21) 30,00 m2
162. 5+460 TG, 9+800 TG SL 4.2.2 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych kat.III-IV (ZR -19, 12) 600,00 m3
163. 5+460 TG, 9+800 TG SL 4.2.4 Plantowanie skarp, dna i korony nasypów (ZR – 19, ZR -12) 200,00 m2
164. Oświetlenie
165. MOP 5.1.1 Mechaniczne kopanie i zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii IV 0,8mx0,4m 73,28 m3
166. MOP 5.1.2 Mechaniczne kopanie i zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii IV 1,1mx0,4m 32,56 m3
167. MOP 5.1.4 Nasypanie warstwy piasku 2×10 cm na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m 266,00 m
168. MOP 5.1.5 Układanie kabli wielozyłowych w rowach kablowych – kabel YAKXS 4x35mm2 wraz z rozszyciem, podłączeniem i pomiarami 216,00 m
169. MOP 5.1.6 Układanie kabli wielozyłowych w rurach ochronnych – kabel YAKXS 4x35mm2 wraz z rozszyciem, podłączeniem i pomiarami 59,00 m
170. MOP 5.1.7 Układanie Bednarka ocynk. 25×4 306,00 m
171. MOP 5.1.9 Ułożenie rur osłonowych RHDPE 110 wraz z uszczelnieniem 22,00 m
172. MOP 5.1.10 Ułożenie rur osłonowych RHDPEp 110 wraz z uszczelnieniem 37,00 m
173. Kanał technologiczny
174. MOP Wschód Prace przygotowawcze- wykonanie wykopów
175. 11+600 – 11+800 1.1.40 Wykonanie wykopów 5000,00 m3
176. 10+000 – 10+500 1.1.40 Wykonanie wykopów 3800,00 m3
177. S61 10+680 – 10+800 1.1.42 Wykonanie nasypów 1000,00 m3
178. S61 6+000 – 6+428 1.1.42 Wykonanie nasypów 4500,00 m3
179. S61 11+300 – 11+550 1.1.42 Wykonanie nasypów 2500,00 m3
180. 0+000 -0 +500 Obwodnica Stawisk 1.1.45 Zasypka pobocza 250,00 m3
181. S61 12+750 -13+031 1.1.45 Zasypka pobocza 100,00 m3
182. 0+000 -0 +500 Obwodnica Stawisk 1.1S.117 Humusowanie skarp i rowów 5000,00 m2
183. S61 12+750 -13+031 1.1.117 Humusowanie skarp i rowów 2000,00 m2
184. 0+000 -0 +500 Obwodnica Stawisk 1.1s.125 Umocnienie poboczy 500,00 m2
185. S61 12+750 -13+031 1.1.125 Umocnienie poboczy 240,00 m2
186. S61 10+430 – 10+500 1.1.44 Górna warstwa nasypów (GWN) 1050,00 m3
187. S61 11+720 -11+850 1.1.76 Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego o CBR≥35%, gr. 25cm 4050,00 m2
188. S61 10+520 -10+680 1.1.76 Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego o CBR≥35%, gr. 25cm 4800,00 m2
189. Obwodnica Stawisk 1.1S.134 Ściek trójkątny przy nawierzchni betonowej 150,00 m
190. S61 12+750 – OS 0+500 Przygotowanie TOR 24  na odcinku
191. Prace zabezpieczajace od stonu BHP
192. DK63 0+230-1+120 1.4.97 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P, gr. 12cm 6400,00 m2
193. MOP wschód 1.3.130 Krawężnik kamienny 20×30 układany na pionowo na ławie betonowej C12/15 80,00 m
194. S61 2+413-2+700 1.1.84 Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej CBR≥60%, gr. 17cm 1575,00 m2
195. DK63 1+570-1+710 1.4.42 Wykonanie nasypów 570,00 m3
196. Dd4L 1+750-1+900 1.4.40 Wykonanie wykopu 570,00 m3
197. DW 1 0+380-0+530 1.5.42 Wykonanie nasypów 400,00 m3
198. MOP Zachód 1.3.148 Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego o CBR≥35%, gr. 28cm 880,00 m2
199. MOP Zachód 1.3.82 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 z kruszywem – gr. 15cm warstwa technologiczna 1500,00 m2
200. Dw2cz1 0+680-0+720 1.5.2 Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej 300,00 m3
201. S61 0+090-0+100 1.1.40 Wykonanie nasypów 350,00 m3
202. DP 1897B 0+000-0+200 1.6.40 Wykonanie wykopu 300,00 m3
203. S61 2+442-2+660 1.1.44 Górna warstwa nayspu 450,00 m3
204. DW 2 cz 1 0+430-0+600 1.5.40 Wykonanie nasypów 350,00 m3
205. Mop wschód 1.3.40 Wykonanie nasypów 80,00 m3
206. Mop Zachód 1.3.40 Wykonanie wykopów 150,00 m3
207. L03P, L01L 1.2.45 Zasypka pobocza 200,00 m3
208. Dw6L 0+260-0+350 1.7.77 Warstwa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego gr 22 cm 300,00 m2
209. DK63 0+230-1+120 1.4.103 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 8cm 6400,00 m2
210. MOP wschód 1.3.130 Krawężnik kamienny 20×30 układany na pionowo na ławie betonowej C12/15 80,00 m
211. S61 2+413-2+700 1.1.84 Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej CBR≥60%, gr. 17cm 1575,00 m2
212. DK63 1+570-1+710 1.4.42 Wykonanie nasypów 570,00 m3
213. Dd4L 1+750-1+900 1.4.40 Wykonanie wykopu 570,00 m3
214. DW 1 0+380-0+530 1.5.42 Wykonanie nasypów 300,00 m3
215. MOP Zachód 1.3.148 Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego o CBR≥35%, gr. 28cm 1530,00 m2
216. S61 3+740-4+040 1.1.44 Górna warstwa nasypu 650,00 m3
217. Dw2cz1 0+680-0+720 1.5.2 Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej 300,00 m3
218. S61 0+090-0+100 1.1.40 Wykonanie nasypów 350,00 m3
219. DP 1897B 0+000-0+200 1.6.40 Wykonanie wykopu 300,00 m3
220. S61 2+442-2+660 1.1.44 Górna warstwa nasypu 450,00 m3
221. DW 2 cz 1 0+430-0+600 1.5.40 Wykonanie nasypów 350,00 m3
222. Mop wschód 1.3.40 Wykonanie nasypów 80,00 m3
223. Mop Zachód 1.3.40 Wykonanie wykopów 150,00 m3
224. L03P, L01L 1.2.45 Zasypka pobocza 200,00 m3
225. Dw6L 0+260-0+350 1.7.77 Warstwa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego gr 22 cm 200,00 m2
226. Dw6L 0+350-0+500 1.7.73 Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydrauliczneym lub wapnem gr 24 cm 350,00 m2
227. L02L 0+046,66-0+280,47 1.2.103 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 8cm 1540,00 m2
228. MOP wschód 1.3.130 Krawężnik kamienny 20×30 układany na pionowo na ławie betonowej C12/15 80,00 m
229. S61 2+413-2+700 1.1.84 Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej CBR≥60%, gr. 17cm 1575,00 m2
230. DK63 1+570-1+710 1.4.42 Wykonanie nasypów 300,00 m3
231. dk 63 ,  dd 4l 1.4.40 Wykonanie wykopów 300,00 m3
232. MOP Zachód 1.3.76 Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego o CBR≥35%, gr. 25cm 1280,00 m2
233. MOP Zachód 1.3.82 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 z kruszywem – gr. 15cm warstwa technologiczna 350,00 m2
234. MOP Zachód 1.3.84 Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej CBR≥60%, gr. 17cm 700,00 m2
235. S61 0+090-0+100 1.1.40 Wykonanie nasypów 250,00 m3
236. DP 1897B 0+000-0+200 1.6.40 Wykonanie wykopu 300,00 m3
237. S61 3+740-4+040 1.1.44 Górna warstwa nayspu 800,00 m3
238. Mop wschód 1.3.40 Wykonanie nasypów 80,00 m3
239. Mop Zachód 1.3.40 Wykonanie wykopów 150,00 m3
240. L03P, L01L 1.2.45 Zasypka pobocza 200,00 m3
241. Dw6L 0+350-0+406 1.7.77 Warstwa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego gr 22 cm 200,00 m2
242. MOP wschód 1.3.130 Krawężnik kamienny 20×30 układany na pionowo na ławie betonowej C12/15 80,00 m
243. S61 2+413-2+700 1.1.84 Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej CBR≥60%, gr. 17cm 1575,00 m2
244. dk 63 ,  dd 4l 1.4.40 Wykonanie wykopów 500,00 m3
245. DD 4l 1+600-1+760 1.4.42 Wykonanie nasypów 300,00 m3
246. DK 63 1+640-1+700 1.4.42 Wykonanie nasypów 200,00 m3
247. L02L 1.2.45 Zasypka pobocza 200,00 m3
248. MOP Zachód 1.3.76 Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego o CBR≥35%, gr. 25cm 580,00 m2
249. MOP wsch 1.3.40 Wykonanie nasypów 100,00 m3
250. DW 2cz1 0+430-0+620 1.5.42 Wykonanie nasypów 400,00 m3
251. S61 3+740-4+040 1.1.44 Górna warstwa nayspu 800,00 m3
252. Dw6L 0+350-0+406 1.7.77 Warstwa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego gr 22 cm 200,00 m2
253. MP pomiędzy Jm6 a Jm7 1.3.74 Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem, gr. 25cm 2044,00 m2
254. Jm6 0+00-0+150 1.3.74 Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem, gr. 25cm 804,00 m2
255. Obw2 0+280-0+440 1.3.74 Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem, gr. 25cm 980,00 m2
256. MP dla pojazdów niebezpiecznych OBw2 1.3.74 Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem, gr. 25cm 316,00 m2
257. MOP wschód 1.3.133 Obrzeża betonowe 6x20cm na podsypce cem.-piask. gr. 5cm 80,00 m
258. Dk 63, dd 4l 1.4.40 Wykonanie wykopów 650,00 m3
259. DD 4l 1.4.42 Wykonanie nasypów 250,00 m3
260. DK 63 1.4.42 Wykonanie nasypów 400,00 m3
261. L02L 1.2.45 Zasypka pobocza 200,00 m2
262. MOP Zachód 1.3.76 Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego o CBR≥35%, gr. 25cm 230,00 m2
263. MOP Zachód 1.3.82 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 z kruszywem – gr. 15cm warstwa technologiczna 1800,00 m2
264. MOP Zachód 1.3.84 Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej CBR≥60%, gr. 17cm 556,00 m2
265. MOP wsch 1.3.82 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 z kruszywem, gr. 15cm 100,00 m2
266. DW 2cz1 0+430-0+620 1.5.42 Wykonanie nasypów 450,00 m3
267. Dw6L 0+260-0+406 1.7.86 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 z kruszywem, gr. 20cm 600,00 m2
268. S61 3+740-4+040 1.1.44 Górna warstwa nayspu 800,00 m3
269. MOP wschód 1.3.133 Obrzeża betonowe 6x20cm na podsypce cem.-piask. gr. 5cm 90,00 m
270. Dk 63, dd 4l 1.4.40 Wykonanie wykopów 700,00 m3
271. DD 4l 1.4.42 Wykonanie nasypów 300,00 m3
272. DK 63 1.4.42 Wykonanie nasypów 400,00 m3
273. L04L 1.2.45 Zasypka pobocza 200,00 m3
274. MOP Zachód 1.3.148 Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego o CBR≥35%, gr. 28cm 990,00 m2
275. MOP Zachód 1.3.84 Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej CBR≥60%, gr. 17cm 370,00 m2
276. MOP wsch 1.3.82 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 z kruszywem, gr. 15cm 100,00 m2
277. DW 2cz1 0+430-0+620 1.5.42 Wykonanie nasypów 450,00 m3
278. S61 0+080-0+100 1.1.42 Wykonanie nasypów 450,00 m3
279. DW 1 0+370-0+500 1.5.42 Wykonanie nasypów 500,00 m3
280. S61 3+740-4+040 1.1.44 Górna warstwa nayspu 800,00 m3
281. DD2L 1.7.40 Wykonanie wykopu 450,00 m3
282. DD2L 1.7.42 Wykonanie nasypu 300,00 m3
283. DK 63 1.4.42 Wykonanie nasypów 400,00 m3
284. L2,L4 1.2.45 Zasypka pobocza 200,00 m3
285. MOP Zachód 1.3.148 Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego o CBR≥35%, gr. 28cm 720,00 m2
286. MOP Zachód 1.3.82 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 z kruszywem – gr. 15cm warstwa technologiczna 1000,00 m2
287. MOP wsch 1.3.82 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 z kruszywem, gr. 15cm 50,00 m2
288. DW 2cz1 0+430-0+620 1.5.42 Wykonanie nasypów 600,00 m3
289. S61 0+080-0+100 1.1.42 Wykonanie nasypów 450,00 m3
290. S61 3+740-4+040 1.1.44 Górna warstwa nayspu 800,00 m3
291. DW 1 0+370-0+500 1.5.42 Wykonanie nasypów 500,00 m3

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/