Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
wtorek 07/12/2021

29.11.2021-05.12.2021

W okresie sprawozdawczym wykonywano prace porządkowe i poprawkowe, w tym m.in.:

– roboty brukarskie– chodnik DP 1903B  – zaawansowanie robót ok. 90%

– prace przy zbiornikach retencyjnych – Wykonawca pismem S-61KS/TSo/MK/3827/2021 z dn. 14.10.2021 przekazał Harmonogram w zakresie zbiorników (załącznik nr 1 do RT48/2021).

W ocena Inżyniera Kontraktu w zakresie zaawansowania robót zgodnie z przekazanym Harmonogramem w T48 Wykonawca zaplanował na dzień 18.11.2021 r. zakończenie wszystkich robót poprawkowych. Pomimo wstępnej deklaracji zakończenia robót wg HRF przesunięto termin zakończenia robót poprawkowych do dnia 08.12.2021 r.

W tygodniu 48 Wykonawca wykonywał roboty na zbiornikach:

– ZR-2 – zakończono roboty ziemne skarpy poprzecznej + rozbiórka istniejącego umocnienia skarpy podłużnej + roboty ziemne skarpy podłużnej (poszerzenie) + umocnienie dna i skarp geokratą z wypełnieniem

– ZR-23 – umocnienie dna i skarp z płyt ażurowych + humusowanie skarp + montaż wlotów i wylotów

Według stanu zaawansowania robót poprawkowych w tygodniu 48 nie zakończono w pełni robót poprawkowych. Na ZR-23 pozostały do wykonania umocnienia rampy zjazdowej oraz skarp w obrębie rampy, a także umocnienia wlotów i wylotów, a następnie odtworzenie ogrodzenia. Na ZR-2 pozostało zakończenie wykonywania umocnienia dna i skarp zbiornika + humusowanie skarp + odtworzenie ogrodzenia.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/