Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
niedziela 13/02/2022

Grudzień 2021

W okresie objętym Raportem wykonywane były następujące roboty :

 

ROBOTY DROGOWE I PRZYGOTOWAWCZE 

  • Prace porządkowe, roboty poprawkowe – usterkowe
  • Kompletowanie dokumentacji powykonawczej – Kolaudat
  • Demobilizacja zaplecza budowy
  • Prace poprawkowe i wykończeniowe, związane z uwagami powstałymi podczas kontroli WINB.

 

ROBOTY MOSTOWE

  •  Odbiory Komisyjne GDDKiA.

 

ROBOTY BRANŻOWE

  •  Zakończenie prac poprawkowych na zbiornikach retencyjnych nr ZR-2 i ZR-23,
  • Kanał technologiczny spawanie światłowodów

 

ROBOTY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE

 

  • Kontrola obowiązkowa WINB .
  • Prace poprawkowe i wykończeniowe, związane z uwagami powstałymi podczas kontroli WINB

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/