Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
poniedziałek 13/12/2021

Listopad 2021

W okresie sprawozdawczym wykonywane były następujące roboty :

 

 ROBOTY DROGOWE I PRZYGOTOWAWCZE

 • Prace porządkowe, roboty poprawkowe – usterkowe
 • Poprawa zjazdów indywidualnych z kruszywa
 • Poprawa humusowania skarp, rowów, powierzchni płaskich, dosiew traw
 • Montaż fartuchów doszczelniających na bramach i furtkach ogrodzenia
 • Wykonywanie robót brukarskich – chodnik DP 1903B
 • Oczyszczanie przepustów drogowych
 • Koszenie terenów płaskich oraz skarp
 • Kompletowanie dokumentacji powykonawczej – Kolaudat
 • Demobilizacja zaplecza budowy
 • Prace poprawkowe i wykończeniowe, związane z uwagami powstałymi podczas kontroli WINB.

ROBOTY MOSTOWE

 

 • Kompletowanie dokumentacji powykonawczej – Kolaudat
 • Prace porządkowe na obiektach
 • Prace poprawkowe i wykończeniowe, związane z uwagami powstałymi podczas kontroli WINB.

 

ROBOTY BRANŻOWE

 • Prace poprawkowe na zbiornikach retencyjnych,
 • Kanalizacja Deszczowa – czyszczenie kanalizacji, regulacja studni MOP-y
 • Kanał technologiczny regulacja studni, montaż światłowodów
 • Przyłącza załączenie wykonanie badań odbiorowych
 • Oświetlenie – wykonanie pomiarów

 

ROBOTY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE

 • Prace poprawkowe i wykończeniowe, związane z uwagami powstałymi podczas kontroli WINB.
 • Wykonanie prób i badań końcowych wewnętrznych instalacji budynków MOP Górki Wschód, MOP Górki Zachód

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/