Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
czwartek 04/04/2019

Marzec 2019

W raportowanym okresie wykonane były następujące prace:

  1. Analizowano uwagi Inżyniera Kontraktu do przekazanych Projektów Wykonawczych, przygotowano odpowiedzi
  2. Wprowadzono uwagi Inżyniera Kontraktu do opracowań PW
  3. Trwało uzgodnienie PW branż teletechnicznej i energetycznej z gestorami sieci
  4. Trwały dalsze prace nad przygotowaniem rewizji STWiORB, do których Nadzór zgłosił uwagi, przekazywano do akceptacji część opisową Planu Działań Ratowniczych
  5. Analizowano oraz przygotowywano niezbędne wyjaśnienia dot. przyjętych rozwiązań projektowych do przekazanych przez PUW wystąpień uczestników postępowania administracyjnego
  6. Przeprowadzono analizę możliwości wprowadzania zmian rozwiązań projektowych dot. lokalizacji zatok ITD oraz miejsc dla autokarów na MOPach
  7. Odbyła się Rada Techniczna nr 11 dotycząca PSOR, z udziałem Pani Naczelnik Wydziału BRDiZR oraz Inżyniera, Zamawiającego, Projektanta i Wykonawcy
  8. Przekazano do zatwierdzenia Projekt wzmocnienia podłoża i stateczności skarp
  9. Przekazano do zatwierdzenia skorygowane PW wraz z odpowiedziami do Ksiąg uwag: Tom IV/2 „Przebudowa urządzeń melioracyjnych i rzek”, Tom X/2 „Projekt toalety na MOP – cz. konstrukcyjna, PW obiektów inżynierskich WS-26, WS-12L i WS-12P, WD-18

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/