S61 Kolno – Stawiski

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

15.11.2019r.

/Wartość całkowita projektu

3 088 071 971,29 PLN

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

1 925 729 976,23 PLN

/Wartość Umowy z
Wykonawcą Kontraktu

308 505 868,74 PLN

Aktualności

czwartek 08/04/2021

Rada Budowy nr 41.

Czytaj dalej >
wtorek 09/04/2019

01.04.2019 – 07.04.2019

 

Prace wykonane w raportowanym okresie:

  1. Analiza uwag IK do przekazanych Projektów Wykonawczych, przygotowanie odpowiedzi oraz wprowadzenie Uwag IK do opracowań PW
  2. Analiza Projektanta dotycząca obowiązujących ustaleń dotyczących Projektu Stałej Organizacji ruchu, uwzględnianie bieżących zmian, przygotowanie materiałów do planowanego spotkania w sprawie PSOR
  3. Przygotowanie ostatecznej odpowiedzi na wezwanie RDOŚ – Uzupełnienie do Raportu OnŚ
  4. Przekazanie skorygowanej dokumentacji PW wraz z odpowiedziami do księgi Uwag:
  • Tom X/5 PW toalety wolnostojące na obszarze MOP cz. elektryczna
  • Projekt drogowy – przekroje normalne
  1. Wprowadzenie zmian w specyfikacjach oraz przygotowanie odpowiedzi do Księgi Uwag
  2. Prace uzgodnieniowe z gestorami sieci m.in. z Orange, PGE
  3. Przekazanie rewizji STWiORB do akceptacji Inżyniera Kontraktu – 17szt.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/