Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
poniedziałek 08/07/2019

01.07.2019 – 07.07.2019

Prace wykonane w raportowanym okresie :

 1. Wprowadzanie uwag IK do opracowań PW
 2. Uzyskano uzgodnienia PW w zakresie przebudowy sieci oraz przyłączy od gestorów sieci PGE Dystrybucja
 3. Trwało przygotowanie materiałów dotyczących ramp przechyłkowych oraz przekazano przedmiotowe materiały drogą elektroniczną Inżynierowi Kontraktu
 4. Przekazano KP uszczegółowienie zapytania dotyczącego wymagań WWiORB dotyczących wtórnych modułów odkształcenia E2 dla nasypów i wykopów
 5. Trwały uzgodnienia PW z weryfikatorem branży drogowej
 6. Przekazano IK skorygowany PW Tom VI/3 Przebudowa sieci sN i nN
 7. Przesłano IK uzupełnienia oraz wyjaśnienia do zbiorczego roszczenia ostatecznego R1, R1A, R22, R25
 8. Przekazano IK rewizję 1 Protokołu Zdawczo-Odbiorczego nr 4 dotyczącego DW nr11
 9. Trwało finalizowanie prac nad wprowadzaniem niezbędnych korekt do PSOR
 10. Trwało finalizowanie prac nad wprowadzaniem niezbędnych korekt do KSZR
 11. Przekazanie rewizji STWiORB do zaopiniowania przez Wydział Technologii Oddziału GDDKiA – 6szt
 12. Trwały prace przygotowawcze na placu w miejscowości Karwowo – organizacja zaplecza Wykonawcy

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/