Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
wtorek 09/10/2018

01.10.2018 – 07.10.2018

Prace wykonane w raportowanym okresie:

  1. Opracowywanie Projektu Wykonawczego w zakresie wszystkich branż
  2. Opracowywanie i weryfikacja wewnętrzna Specyfikacji Technicznej Wykonanie i Odbioru Robót Budowlanych D-M 00.00.00
  3. Uzyskano decyzje o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i kształtowanie nowych koryt cieków i przekroczeń cieków (wniosek 2 i 3)
  4. W związku z ustaleniami z Inżynierem i z Zamawiającym wystąpiono o wydanie nowych warunków przyłączenia dla MOP Górki Wschód oraz Górki Zachód dla których wydano już (nr. 17-BO/WP/00335 oraz 17-BO/WP/00336
  5. aktualizacja koncepcji MOP
  6. Analizowano otrzymane uwagi do PDR i Koncepcji SZR
  7. Projektant i Wykonawca wzięli udział w spotkaniu z Inżynierem Kontraktu w związku z uwagami do PSOR – trwa wprowadzanie niezbędnych poprawek do PSOR oraz przygotowanie wyjaśnień na otrzymane uwagi
  8. Analizowano projekt pod kątem możliwości zastosowania rozwiązań optymalizacyjnych barier drogowych
  9. Opracowywanie przedmiaru obiektów

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/