Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
środa 11/04/2018

02.04.2018 – 08.04.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Kontynuacją prac projektowych z tygodnia poprzedniego, oraz prowadził inne prace projektowe w ramach Projektu Budowlanego;
 • Przekazaniem projektu stałej organizacji ruchu do opinii;
 • Analizą oraz przygotowywaniem odpowiedzi dot. wytycznych WITD dla zatoki do kontroli na MOP;
 • Projektem budowlanym obiektów inżynierskich wraz z koordynacją międzybranżową;
 • Przekazaniem do weryfikacji Wykonawcy obiektu WD-8a;
 • Obliczaniem ustrojów nośnych obiektów inżynierskich;
 • Opracowaniem Gospodarki istniejącą roślinnością;
 • Pracami projektowymi w zakresie zieleni;
 • Dalszymi korektami rozwiązań kolizji telekomunikacyjnych i elektrycznych;
 • Systemem odwodnienia obwodnicy Stawisk z uwzględnieniem istniejącej kanalizacji deszczowej;
 • Rozwiązaniami technicznymi w zakresie melioracji i przekładanych cieków i rowów melioracyjnych występujących w kolizji z trasą;
 • Opracowaniem profili przekładanych sieci wodociągowych w miejscach kolizji z projektowaną trasą;
 • Stałą koordynacją branżową;
 • Implementacja opisów technicznych do raportu o oddziaływaniu na środowisko wraz z analizą materiałów;
 • Analizą w zakresie funkcjonalności zaprojektowanych przejść dla zwierząt;
 • Analizą w zakresie emisji zanieczyszczeń powietrza;
 • Prowadzeniem analizy w zakresie kolizji z zabytkowym założeniem parkowym w Kisielnicy.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/