Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
wtorek 10/07/2018

02.07.2018 – 08.07.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

1. Analiza otrzymanych opinii wymaganych Spec ustawą
2. Przygotowanie dokumentów oraz załączników do wniosku o ZRID
3. Przygotowanie obliczeń kategorii ruchu dla odcinka: początek opracowania – węzeł Kolno
4. Korekta podpór skrajnych wiaduktów WD-2, WD-4, WD-18 (dodanie rygla)
5. Zmiana podpór skrajnych wiaduktów WD-8a i WD-21 (masywne żelbetowe)
6. Kontynuowanie prac nad dokumentacją geotechniczną (opinią geotechniczną oraz dokumentacją badań podłoża gruntowego)
7. Analiza otrzymanych od Inżyniera Kontraktu uwag dotyczących Projektu Budowlanego
8. Przygotowanie odpowiedzi i odniesienie się do uwag Weryfikatorów do przekazanej dokumentacji oraz wprowadzanie niezbędnych korekt w dokumentacji PB
9. Przygotowywanie koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem z uwzględnieniem uwag Zamawiającego wraz z edycja przekazania Zamawiającemu
10. Kontynuacja prac nad mapami z projektem podziału
11. Inne prace projektowe w ramach Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/