Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
środa 12/09/2018

03.09.2018 – 09.09.2018

Prace wykonane w raportowanym okresie:

 1. Analizowanie uwag i zastrzeżeń zgłoszonych do Protokołu z ponownego posiedzenia ZOPI.
 2. Wydruk dodatkowych egzemplarzy PB oraz wniosku o ZRID wraz z pozostałymi załącznikami.
 3. Weryfikacja uwag Zamawiającego do KSZR oraz przygotowanie uzupełnionego opracowania.
 4. Kontakt telefoniczny  z przedstawicielem Wód Polskich w Białymstoku celem monitorowania przebiegu postępowania w sprawie złożonego wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego. Sprawa w toku.
 5. Analiza oraz opracowanie zestawienia powierzchni nawierzchni – procedura zmiany kategorii ruchu.
 6. Przygotowanie analizy wyjść poza DUŚ – w toku.
 7. Prace nad optymalizacja barier w ramach uszczegóławiania PSOR.
 8. Analiza otrzymanych informacji o miejscowościach kierunkowych w ramach PSOR – w toku.
 9. Opracowywanie szczegółów konstrukcyjnych.
 10. Przygotowanie harmonogramu realizacji Projektu Wykonawczego.
 11. przygotowanie Specyfikacji ogólnej oraz spisu specyfikacji.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/