Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
wtorek 11/12/2018

03.12.2018 – 09.12.2018

Prace wykonane w raportowanym okresie:

  1. Prace nad Projektami Wykonawczymi w zakresie wszystkich branż
  2. Przekazanie do Inżyniera Kontraktu Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – 22 szt. ( w zakresie robót drogowych i mostowych)
  3. Przygotowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – trwają dalsze uzgodnienia wewnętrzne opracowanych specyfikacji
  4. Przekazano do zatwierdzenia Projekty Wykonawcze – branża drogowa: plan tyczenia i plan warstwicowy  oraz branży sanitarnej: kolizje wod-kan oraz melioracje
  5. Przekazanie Wykonawcy do wewnętrznej weryfikacji kolejnych Projektów Wykonawczych zgodnie z Harmonogramem

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/