Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
wtorek 12/02/2019

04.02.2019 – 10.02.2019

Prace wykonane w raportowanym okresie:

  1. Wyjaśnianie uwag do Projektu Drogowego z Weryfikatorem – odbyło się spotkanie robocze Projektantów i przedstawicielami Wykonawcy oraz telekonferencja z Weryfikatorem
  2. Dalsza analiza uwag Inżyniera Kontraktu do przekazanych Projektów Wykonawczych, przygotowywanie odpowiedzi oraz korygowanie projektów przez Projektanta
  3. Przekazanie do zatwierdzenia Inżyniera Kontraktu Projektów Wykonawczych branży mostowej – Wiaduktów WD-2, WS-6, WS-10, WD-21, Most PZDs-8
  4. Opracowanie Opisu oraz Planu Sytuacyjnego Projektu Drogowego
  5. Monitorowanie oraz korespondencja z JST – zatwierdzenie projektu Porozumienia
  6. Opracowanie przez Projektanta Projektu Wykonawczego Wiaduktu WD-8a i przesłanie go do wewnętrznej weryfikacji Wykonawcy
  7. Kontynuacja prac nad przygotowaniem rewizji STWiORB, do których Inżynier Kontraktu zgłosił uwagi

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/