S61 Kolno – Stawiski

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

15.11.2019r.

/Wartość całkowita projektu

3 088 071 971,29 PLN

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

1 925 729 976,23 PLN

/Wartość Umowy z
Wykonawcą Kontraktu

308 505 868,74 PLN

Aktualności

czwartek 08/04/2021

Rada Budowy nr 41.

Czytaj dalej >
poniedziałek 11/03/2019

04.03.2019 – 10.03.2019

Prace wykonane w mijającym tygodniu:

  1. Kontynuacja analiz w zakresie  uwag IK do Projektów Wykonawczych, przygotowywanie odpowiedzi oraz korygowanie projektów
  2. Dalsze prace nad przygotowaniem rewizji STWiORB, do których Nadzór uwagi
  3. Analiza pisma oraz uwag Zamawiającego dotyczących Planu Działań Ratowniczych
  4. Przeprowadzono analizę możliwości wprowadzania zmian rozwiązań projektowych dot. lokalizacji zatok ITD oraz miejsc dla autokarów na MOP -ach – zgodnie z zapytaniem Zamawiającego
  5. Przekazano do zatwierdzenia Koncepcję Systemu Zarządzania Ruchem
  6. wewnętrzna weryfikacja przedmiarów i zestawień w zakresie obiektów inżynierskich

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/