Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
wtorek 12/06/2018

04.06.2018 – 10.06.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:
• Przygotowanie materiałów (część rysunkowa oraz opisowa) do wniosków o opinie wymagane Spec Ustawą,
• Przygotowanie materiałów na Posiedzenie ZOPI (Konferencję uzgodnieniową) – wprowadzanie zmian w Projekcie Budowlanym,
• Przygotowanie PSOR do zatwierdzenia,
• Opracowanie i przekazanie materiałów do ZUDP,
• Korekty i uszczegółowianie opracowania obiektów inżynierskich,
• Opracowanie ekranów (akustycznych i przeciwolśnieniowych),
• Bieżąca koordynacja międzybranżowa i wprowadzanie niezbędnych korekt w dotychczasowych opracowaniach,
• Przekazanie do Wód Polskich 3 części Operatu Wodnoprawnego wraz z wnioskami,
• Kontynuacja prac nad mapami z projektem podziału,
• Aktualizowanie Raportu ooś, zmiany wynikające z uszczegółowienia rozwiązań projektowych,
• Prace nad dokumentacją geotechniczną.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/