Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
wtorek 13/08/2019

05.08.2019 – 11.08.2019

Prace wykonane w raportowanym okresie:

 1. Finalizacja prac nad opracowaniami PW
 2. Przekazanie przez Wykonawcę Inżynierowi pisma Projektanta zawierającego zaktualizowane zestawienie zjazdów stanowiące element opisu technicznego części drogowej PW
 3. Przekazanie przez Projektanta dokumentacji dotyczącej układów pomiarowych SN do PGE Białystok celem jej uzgodnienia
 4. Przekazanie IK do zatwierdzenia uzupełnionej dokumentacji podziałowej
 5. Przekazanie IK analizy porównawczej rur strukturalnych Pragma + ID z polipropylenu PP-B SN10 oraz rur strukturalnych PE SN10
 6. Przekazanie IK wyjaśnień do zgłoszonych wątpliwości dotyczących obliczeń ilości przedmiarowych związanych z Poleceniem Zmiany nr 1
 7. Uzyskanie przez Wykonawcę decyzji derogacyjnej RDOŚ na wycinkę drzew w okresie lęgowym ptaków
 8. Przekazanie przez Wykonawcę Nadleśnictwu opinii nadzoru przyrodniczego dotyczącej wycinki drzew i krzewów na terenie Nadleśnictwa Łomża – Leśnictwo Stawiski
 9. Przekazanie rewizji STWiORB do akceptacji Inżyniera Kontraktu – 2 szt.
 10. Przekazanie wniosku o zatwierdzenie materiału – 1 szt.
 11. Trwały prace przygotowawcze na placu w miejscowości Karwowo – organizacja zaplecza Wykonawcy

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/