Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
wtorek 13/11/2018

05.11.2018 – 11.11.2018

Prace wykonane w okresie objętym raportem:

  1. Kontynuacja prac na d Projektem Wykonawczym w zakresie wszystkich branż
  2. Analiza ryzyka i wykonalności w zakresie zmiany szerokości przejść górnych PZGd-9 i PZGd-20
  3. Opracowanie i analiza PW dla wiaduktu WD-18
  4. Opracowanie i analiza PW dla wiaduktu WS-12
  5. Przygotowywano Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – trwają uzgodnienia wewnętrzne opracowanych specyfikacji
  6. Otrzymano od Zarządcy sieci wodociągowej (MPWiK Sp. z o.o. w Łomży) uzgodnienie projektu przełożeń sieci wodociągowej
  7. Analiza otrzymanych uwag do: Plany Działań Ratowniczych oraz Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem
  8. Stała koordynacja międzybranżowa

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/