Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
poniedziałek 13/08/2018

06.08.2018 – 12.08.2018

Prace wykonane w raportowanym okresie:

1. Po otrzymaniu kompletu uwag zgłoszonych na i po posiedzeniu ZOPI – przeanalizowano je i przygotowano wyjaśnienia oraz odpowiedzi
2. Dalsze korekty opracowania PB
3. Cd. wprowadzania niezbędnych korekt w opracowaniu PSOR – zgodnie z otrzymanymi uwagami
4. Prace edycyjne związane z przekazaniem PB oraz pozostałych załączników do wniosku o ZRID
5. Koordynacja międzybranżowa

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/