Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
wtorek 15/01/2019

07.01.2019 – 13.01.2019

Prace wykonane w raportowanym okresie:

 1. Kontynuacja prac nad Projektem wykonawczym w zakresie wszystkich branż
 2. Dalsza analiza uwag Inżyniera Kontraktu do przekazanych PW branży energetycznej, telekomunikacyjnej oraz drogowej
 3. Analiza uwag Inżyniera Kontraktu do PW „Kanalizacja deszczowa” i „Zbiorniki retencyjne”
 4. Przygotowano odpowiedzi Projektanta do uwag otrzymanych od Inżyniera Kontraktu do projektu „Kolizje wodno-kanalizacyjne”
 5. Opracowanie i przekazanie do weryfikacji Wykonawcy obiektu PZDd-1L oraz WS-7
 6. Przekazano do Inżyniera Kontraktu rewizję STWiORB DM.00.00.00 do zatwierdzenia
 7. Dalszy ciąg prac nad przygotowaniem specyfikacji technicznych i ich wewnętrzna weryfikacja
 8. Analiza uwag oraz przygotowanie rewizji kolejnych STWiORB do wysłania do akceptacji Inżyniera
 9. Przekazanie do Projektanta oraz jego analiza uwag Wykonawcy do przedmiarów sanitarnych oraz drogowych
 10. Wystąpiono o uzgodnienia Projektu Wykonawczego przebudowy sieci energetycznej
 11.  Przygotowano i przesłano do Inżyniera Kontraktu odpowiedź na jego uwagi do Planu Działań Ratowniczych
 12. Przygotowywanie przez Projektanta wyjaśnień i uzupełnień po uwagach Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu do dokumentacji podziałowej

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/