Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
wtorek 16/10/2018

08.10.2018 – 14.10.2018

Prace wykonane w raportowanym okresie:

  1. Opracowywanie Projektu Wykonawczego zakresie wszystkich branż
  2. Zakończono prace nad Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych D-M.00.00.00
  3. Przygotowanie wyjaśnień oraz uzupełnienie, zgodnie z otrzymanymi uwagami, Planu Działań Ratowniczych
  4. Analizowano uwagi do Koncepcji SZR
  5. Przygotowano do przekazania wyjaśnienia dot. otrzymanej Klauzuli rozpatrzenia Projektu Organizacji Ruchu, trwa wprowadzanie niezbędnych poprawek do opracowania
  6. Analizowano uwagi IK do przekazanych arkuszy – branża drogowa Projektu Wykonawczego
  7. Otrzymano księgę uwag od Weryfikatora z komentarzami do przesłanych przykładowych rysunków do projektów branży sanitarnej. Uwagi są wprowadzone
  8. Opracowanie planów fundamentowania oraz rysunków gabarytowych obiektów WS-12 i WD-18
  9. Uzyskano decyzje o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie nowych i likwidację istniejących rowów drogowych oraz na wyloty do rowów (wniosek cz.1)
  10. Uzyskano uzgodnienie projektu melioracji w Wodach Polskich

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/