Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
poniedziałek 16/07/2018

09.07.2018 – 15.07.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

1. Analiza otrzymanych opinii wymaganych Specustawą
2. Przygotowanie dokumentów oraz załączników do wniosku o ZRID
3. Edycja oraz przekazanie kompletu dokumentacji geotechnicznej ( opinii geotechnicznej oraz dokumentacji badan podłoża gruntowego)
4. Przekazanie do akceptacji Zamawiającego Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem
5. Cd. analiz oraz przygotowywanie wyjaśnień do uwag Inżyniera Kontraktu
6. W dniu 11.07.2018r. – uczestnictwo Projektantów w spotkaniu roboczym z Inżynierem Kontraktu i Weryfikatorami
7. Uczestnictwo dn. 12.07.2018r. Projektanta w Radzie Technicznej w Białymstoku
8. Wnoszenie korekt do opracowania P zgodnie z uwagami i ustaleniami z Inwestorem i Inżynierem Kontraktu
9. Przeprowadzono dodatkowe obliczenia hydrologiczne dla odpływu z Cedr i cieku nr 1
10. Monitorowano telefonicznie (RZGW w Białymstoku) przebieg postepowania w sprawie złożonego wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego
11. Odnotowano kontakt z gestorem sieci wodociągowej MPWiK w Łomży – trwa uzgadnianie dokumentacji
12. Analiza otrzymanych uwag do PSOR
13. Kontynuacja prac nad mapami z projektem podziału
14. Inne prace projektowe w ramach Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/