Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
czwartek 19/09/2019

09.09.2019-15.09.2019

Prace wykonane w raportowanym okresie:

 1. Finalizacja prac nad opracowaniami PW.
 2. Finalizacja prac nad przedmiarami.
 3. Przekazanie IK następujących, zatwierdzonych przez właściwych Zarządców Dróg projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu: Objazd DP 1903B (Rejon WD-2), Objazd DP 1897B (Rejon WS-7), Objazd WS6 (Zamknięcie drogi), Roboty krótko trwające (wycinka).
 4. Analiza i przekazanie odpowiedzi na wystąpienie osób trzecich w ramach toczącego się postępowania o udzielenie ZRID.
 5. Przekazanie IK skorygowanej wyceny Polecenia Zmiany nr 1.
 6. Powiadomienie Inżyniera Kontraktu o nowych okolicznościach roszczenia nr 33 – przekazanie pisma zatwierdzonego Podwykonawcy wskazującego na dodatkowy zakres prac wynikający ze zmiany prawa.
 7. Przekazanie IK wniosku o dokonanie przeglądu i zatwierdzenia Dokumentu Wykonawcy Nr 21 (rew. 1).
 8. Wysłanie PZJ do akceptacji Inżyniera Kontraktu – 1 szt.
 9. Wysłanie IK wniosków materiałowego do zatwierdzenia – 22 szt (spośród których 5 sztuk dostarczono 16.09.2019).
 10. Trwały prace przygotowawcze na placu w miejscowości Karwowo – organizacja zaplecza Wykonawcy.
 11. Trwały prace prowadzone przez Nadleśnictwo Łomża polegające na wycince dróg i krzewów znajdujących się na terenie przyszłej budowy, które to należą do Lasów Państwowych.
 12. Trwały wyprzedzające archeologiczne badania wykopaliskowe zlecone przez Zamawiającego.
 13. Miała miejsce inwentaryzacja budynków wykonana przez firmę V2B.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/