Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
wtorek 18/06/2019

10.06.2019 – 16.06.2019

Prace wykonane w raportowanym okresie

  1. Analiza uwag IK do przekazanych Projektów Wykonawczych, przygotowywanie odpowiedzi oraz wprowadzanie uwag IK do opracowań PW
  2. Trwały uzgodnienia PW w zakresie przebudowy sieci oraz przyłączy z gestorami sieci – PGE Dystrybucja
  3.  Projektant przekazał IK analizę możliwości wprowadzania dodatkowego zabezpieczenia barierami przy zbiornikach retencyjnych ZR-1 i ZR-5, które w opinii IK wymagają dodatkowego zabezpieczenia barierami
  4. Wprowadzanie przez Projektanta niezbędnych korekt do Projektu SOR w związku z uwagami Zamawiającego
  5. Przekazano Inżynierowi zestawienie ze szczegółową, indywidualną analizą poszczególnych zjazdów
  6. Przekazanie KP podpisanie zgód dotyczących wyprzedzających archeologicznych badań wykopaliskowych
  7. Dalsze prace nad Przedmiarami i innymi zestawieniami
  8. Przekazanie rewizji STWiORB do zaopiniowania przez Wydział Technologii Oddziału GDDKiA – 17 szt
  9. Przekazanie rewizji STWiORB do akceptacji Inżyniera Kontraktu – 11szt
  10. Trwały prace przygotowawcze na placu w miejscowości Karwowo – organizacja zaplecza Wykonawcy

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/