Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
poniedziałek 17/09/2018

10.09.2018 – 16.09.2018

Prace wykonane w raportowanym okresie:

  1. Przygotowano odpowiedzi na uwagi i zastrzeżenia zgłoszone do Protokołu z ponownego posiedzenia ZOPI
  2. Przekazano Zamawiającemu wersję papierową PB, będącą załącznikiem do złożonego wniosku o ZRID
  3. Przekazano rewizję 03 KSZR, w której uwzględniono uwagi przesłane przez Kierownika Projektu
  4. Prace nad uszczegółowieniem harmonogramu do Projektu Wykonawczego
  5. Przygotowanie materiałów do zatwierdzenia Planu Działań Ratowniczych
  6. Prace projektowe w ramach Projektu Wykonawczego
  7. Przygotowywanie szczegółów konstrukcyjnych, profili, planu tyczenia, planu warstwicowego
  8. Opracowanie przykładowych planów sytuacyjnych i przykładowego profilu wodociągu, profilu kanalizacji deszczowej, przekrojów charakterystycznych dla przykładowego zbiornika do przekazania IK oraz Zamawiającemu celem zatwierdzenia zakresu szczegółowości i formy graficznej rysunków
  9. Prace nad przedmiarem szacowanych ilości betonu i stali zbrojeniowej

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/