Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
wtorek 19/02/2019

11.02.2019 – 17.02.2019

Prace wykonane w raportowanym okresie

  1. Dalsza analiza Projektanta uwag Inżyniera Kontraktu do przekazanych Projektów Wykonawczych, przygotowywanie odpowiedzi oraz korygowanie projektów
  2. Przekazanie do przeglądu i akceptacji Inżyniera Kontraktu Projektu Wykonawczego w zakresie zieleni
  3.  Przekazanie do przeglądu i akceptacji Inżyniera Kontraktu Projektu Wykonawczego wiaduktu WD-8a
  4. Przekazanie do akceptacji Inżyniera Kontraktu rewizji tomów Projektu Drogowego: Planu Warstwicowego i Planu Tyczenia
  5. Przygotowywanie ostatecznych przedmiarów obiektów inzynierskich
  6. Wprowadzanie uwag Zamawiającego do opracowanie Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem
  7. Przygotowanie przez Projektanta arkuszy PZT z lokalizacjami likwidowanych bramownic i wysięgnika
  8. Kontynuacja prac nad przygotowaniem rewizji SWTiORB, do których Inżynier zgłosił uwagi
  9. Przekazanie rewizji STWiORB do akceptacji Inżyniera Kontraktu – 7szt

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/