S61 Kolno – Stawiski

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

15.11.2019r.

/Wartość całkowita projektu

3 088 071 971,29 PLN

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

1 925 729 976,23 PLN

/Wartość Umowy z
Wykonawcą Kontraktu

308 505 868,74 PLN

Aktualności

czwartek 08/04/2021

Rada Budowy nr 41.

Czytaj dalej >
wtorek 19/03/2019

11.03.2019 – 17.03.2019

Prace wykonane w raportowanym okresie:

  1. Kontynuacja analiz w zakresie  uwag IK do przekazanych Projektów Wykonawczych oraz przygotowywanie odpowiedzi do uwag
  2. Wprowadzanie uwag IK do opracowań PW
  3. Dalsze prace nad przygotowaniem rewizji STWiORB, do których Nadzór zgłosił uwagi
  4. W odpowiedzi do uwagi Zamawiającego przygotowano skorygowaną część opisową Planu Działań Ratowniczych
  5. Przygotowano skorygowany PW tam X/2 Projekt toalety na MOP – cz. konstrukcyjna z uwzględnieniem uwag IK oraz odpowiedziami do Księgi uwag
  6. Uzupełniono na prośbę Inżyniera Kontraktu tabele z danymi w zakresie konstrukcji pasa technologicznego
  7. Analiza otrzymanych uwag oraz wprowadzanie koniecznych uzupełnień do materiałów przekazanych do zatwierdzenie Inżynierowi Kontraktu  protokołem zdawczo-odbiorczym nr 5 oraz nr 6
  8. Przekazanie  STWiORB do akceptacji Inżyniera Kontraktu – 2 szt.
  9. Przekazanie rewizji STWiORB  do akceptacji Inżyniera Kontraktu – 14 szt.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/