Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
poniedziałek 18/06/2018

11.06.2018 – 17.06.2018

W okresie sprawozdawczym wykonawca pracował nad:

1. Przekazanie materiałów do opinii wymaganych Spec Ustawą;
2. Przygotowanie materiałów na posiedzenie ZOPI (Konferencję uzgodnieniową) – wprowadzanie zmian w Projekcie Budowlanym;
3. Przygotowanie PSOR do zatwierdzenia;
4. Edycja PB – przygotowanie dokumentów do wniosku o ZRID;
5. Korekty i uszczegóławianie opracowania obiektów inżynierskich;
6. Prowadzenie obliczeń obiektów inżynierskich;
7. Opracowanie ekranów (akustycznych i przeciwolśnieniowych);
8. Bieżąca koordynacja międzybranżowa i wprowadzanie niezbędnych korekt w dotychczasowych opracowaniach;
9. Wykonywanie projektu adaptacji typowego budynku toalet;
10. Dopracowanie dokumentacji PB do stanu finalnego;
11. Kontynuacja prac nad mapami z projektem podziału;
12. Aktualizowanie Raportu ooś, zmiany wynikające z uszczegółowienia rozwiązań projektowych;
13. Prace nad dokumentacją geotechniczną;
14. Kontynuacja prac projektowych z tygodnia poprzedniego, inne prace projektowe w ramach Projektu Budowlanego oraz Projektu Wykonawczego.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/