S61 Kolno – Stawiski

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

15.11.2019r.

/Wartość całkowita projektu

3 088 071 971,29 PLN

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

1 925 729 976,23 PLN

/Wartość Umowy z
Wykonawcą Kontraktu

308 505 868,74 PLN

Aktualności

czwartek 08/04/2021

Rada Budowy nr 41.

Czytaj dalej >
środa 21/08/2019

12.08.2019 – 18.08.2019

Prace wykonane w raportowanym okresie:

  1. Finalizacja prac nad opracowaniem PW
  2. przekazanie prze projektanta droga mailową dodatkowych wyjaśnień dotyczących pochyleń ukośnych do Weryfikatora PW
  3. Przekazanie przez wykonawcę Inżynierowi pisma informującego zamiarze przygotowania nowej wersji Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem opartej o wytyczne zawarte w Instrukcji rozmieszczenia klas modułowych wdrożeniowych ze stycznia 2019
  4. Przekazanie IK poprawionego zgodnie z uwagami IK kosztorysu różnicowego do polecenia Zmiany nr 1
  5. Trwały prace przygotowawcze na placu w miejscowości Karwowo – organizacja zaplecza Wykonawcy

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/