Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
poniedziałek 19/11/2018

12.11.2018 – 18.11.2018

Prace wykonane w raportowanym okresie:

  1. Prace nad Projektami Wykonawczymi w zakresie wszystkich branż
  2. Aktualizacja szerokości przejścia górnego PZGd-9
  3. Przygotowano oraz złożono UM zmienione tomy PB, PZT oraz Raport ooś ( w związku ze zmianą szerokości przejścia górnego PZGd-9) jako zamienne załączniku wniosku o ZRID
  4. Przekazanie PW wiaduktu WD-18 da Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu
  5. Opracowanie PW wiaduktu WS-12
  6. Przygotowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – trwają uzgodnienia wewnętrzne opracowanych specyfikacji
  7. Przygotowanie oraz przekazanie przez Projektanta do weryfikacji Wykonawcy projekty wykonawcze melioracji, sieci kanalizacji deszczowej, ekranów oraz projektu branży drogowej
  8. Przygotowanie Planu Działań Ratowniczych do ostatecznego  zatwierdzenia przez Zamawiającego
  9. Stała koordynacja branżowa

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/