Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
wtorek 21/05/2019

13.05.2019 – 19.05.2019

Prace wykonane w raportowanym okresie:

  1. Analiza uwag IK do przekazanych Projektów Wykonawczych, przygotowywanie odpowiedzi oraz wprowadzanie uwag IK do opracowań PW
  2. Po uzyskaniu akceptacji e-mail wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego o uzgodnienie rozwiązania projektowego – połączenie Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej z kanałem technologicznym S61
  3. Dnia 13.05.2019 odbyło się spotkanie Wykonawcy z Weryfikatorem PW Ekranów
  4. Przekazanie skorygowanej dokumentacji PW wraz z odpowiedziami do ksiąg uwag: Tom III/4 Wiadukt WD-4, Tom III/7 Most PZDs-8L i PZDs-8P, Tom III/16 Most PZDd-1L, Tom III/18 Przepusty w ciągu Obwodnicy Stawisk, Tom VII/2 Telekomunikacja – Budowa kanału technologicznego, Tom IX/1 Gospodarka istniejącą roślinnością, Tom IX/2 Projektowanie nasadzenia zieleni
  5. Dalsze prace nad Przedmiarami i innymi zestawieniami
  6. Przekazanie rewizji STWiORB do akceptacji Inżyniera Kontraktu – 13 szt.
  7. Przekazanie STWiORB do akceptacji Inżyniera Kontraktu – 2 szt.
  8. Przekazanie rewizji STWiORB (zaakceptowanych uprzednio przez Inżyniera Kontraktu) do ponownego zaopiniowania Wydziału Technologii Oddziału GDDKiA w Białymstoku – 3 szt.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/