Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
środa 24/04/2019

15.04.2019 – 21.04.2019

Prace wykonane w raportowanym okresie:

  1. Analiza uwag Inżyniera Kontraktu do przekazanych Projektów Wykonawczych, przygotowywanie odpowiedzi oraz wprowadzanie ich do opracowań PW
  2. Zgodnie z zobowiązaniami z rady Budowy nr 17 z dn. 08.04.2019r. przygotowano i przekazano wyjaśnienia dotyczące poddanych pod wątpliwość wyliczenia objętości zbiorników retencyjnych, a także wyjaśnienia w zakresie nawierzchni dróg Dw6L i drogi leśnej nr 2
  3. Przekazano informacje dotyczące PSOR – związane ze zbiornikami na kontrakcie m.in. odległości od urządzeń do prowadzenia ruchu i proponowane zabezpieczenia
  4. Przekazanie do RDOŚ pisma ze zmienioną na wniosku inwestora treścią odpowiedzi na uwagę nr 31 wezwania RDOŚ, dotyczącą monitoringu przyrodniczego
  5. Przekazanie skorygowanej dokumentacji PW wraz z odpowiedziami do ksiąg uwag:
  • Tom I Projekt drogowy – Plansza zbiorcza, Tom II/2.7 Projekt drogowy – Plan warstwicowy, Tom II/2.1 Plan sytuacyjny
  • Tom V/2 Zbiorniki retencyjne
  • Tom III/2 Wiadukt WD-2, Tom III/5 Wiadukt WS-6L i WS-6P, Tom III/8 Wiadukt WD-8a, Tom III/9 Wiadukt PZGd-9, Tom III/10 Wiadukt WS-10L i WS-10P, Tom III/13 Wiadukt PZGd-20, tom III/14 Wiadukt WD-21, Tom III/17 Przepusty PZŁ 14 i 15

6. Wprowadzanie zmian w  specyfikacjach oraz przygotowywanie odpowiedzi do Ksiąg Uwag

7. Trwają uzgodnienia z gestorami sieci m.in. z Hyperion S.A. w likwidacji, PGE. Otrzymano uzgodnienie z Orange

8. Analiza uwag Zamawiającego do Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem rev. 04

9. Dalsze prace nad pomiarami i innymi zestawieniami

10. Przekazanie rewizji STWiORB do akceptacji Inżyniera Kontraktu – 10 szt.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/