Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
wtorek 23/07/2019

15.07.2019 – 21.07.2019

Prace wykonane w raportowanym okresie:

  1. Trwało wprowadzanie uwag Inżyniera do opracowań PW
  2. Przekazano Inzynierowi doszczegółowienia PW: Tom III/18 Przepusty w ciągu Obwodnicy Stawisk
  3. Projektant uzyskał uzgodnienia gestora sieci – PGE (Rejon Łomża) dotyczące PW – Tom VI/2 Przyłącza nN
  4. Przesłano Inżynierowi do akceptacji następujące, zaktualizowane rozwiązania projektowe ramp przechyłkowych wraz z komentarzem Projektanta: DD7P w km 0+016,77; DD14L w km 0+255,06; Dw3P w km 0+080,63; DD2L w km 0+973,50; PPWS6 w km 0+000,00; DP1897B w km 0+028,94, 0+086,42, 0+368,26; DWII cz.II w km 0+000,00, 0+070,30, 3+150,00
  5. Przekazano Inzynierowi aktualizacje wyceny Polecenia Zmiany nr 1
  6. Przekazanie rewizji STWiORB do akceptacji Inżyniera Kontraktu – 6szt.
  7. Trwały prace przygotowawcze na placu w miejscowości Karwowo – organizacja zaplecza Wykonawcy

 

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/