Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
środa 14/03/2018

16.04.2018 – 22.04.2018

W okresie sprawozdawczym wykonawca pracował nad:
1. Kontynuacja prac projektowych z tygodnia poprzedniego, inne prace projektowe w ramach Projektu Budowlanego;
2. Przekazano Projekt Budowy oraz Raport II na Konferencję Uzgodnieniową (KOPI)
3. Analiza otrzymania opinii dot. PSOR;
4. Dalsze prace nad Planem Działań Ratowniczych;
5. Obliczenia konstrukcji obiektów inżynierskich;
6. Prace edycyjne związane z przekazaniem PB obiektów inż. do weryfikacji;
7. Prace nad materiałami do wniosku o pozwolenie wodnoprawne;
8. Stała koordynacja branżowa;
9. Przygotowano i przekazano do zatwierdzenia Koncepcje Systemu Zarządzania Ruchem;
10. Kontynuacja prac nad mapami podziałowymi.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/