Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
środa 25/07/2018

16.07.2018 – 22.07.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

1. Przygotowywanie dokumentów oraz załączników do wniosku o ZRID.
2. Analiza otrzymanych opinii wymaganych Specustawą.
3. Wnoszenie korekt do opracowania PB zgodnie z uwagami i ustaleniami z Inwestorem i Inżynierem Kontraktu.
4. Edycja oraz przekazanie skorygowanego Projektu Budowlanego (33 egz. CD + 1 egz. W wersji papierowej).
5. Przygotowania do Konferencji uzgodnieniowej (Posiedzenie ZOPI), m.in. przygotowanie Protokołu ZOPI wg przesłanego wzoru.
6. Analiza otrzymanych uwag do PSOR – przygotowywanie wyjaśnień oraz wprowadzenie zmian w opracowaniu.
7. Trwa uzgadnianie projektów branżowych (MPWiK w Łomży – projekt przekładek wodociągowych, PGE Rejon Energetyczny Łomż- projekt sieci elektroenergetycznych).
8. Uzupełnienia Planu sytuacyjnego styku/granic opracowania.
9. Analiza różnic w zakresie warunków w dokumentacji Geotechniczno-Inżynierskiej otrzymanej od Zamawiającego i przeprowadzonych badań uzupełniających.
10. Kontynuacja prac nad mapami z projektem podziału.
11. Inne prace projektowe w ramach Projektu Budowlanego oraz Projektu Wykonawczego.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/