Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
wtorek 25/06/2019

17.06.2019 – 23.06.2019

Prace wykonane w raportowanym okresie:

  1. Wprowadzanie uwag IK do opracowań PW
  2. Trwały uzgodnienia PW w zakresie przebudowy sieci oraz przyłączy z gestorami sieci – PGE Dystrybucja
  3. Przekazanie IK skorygowane Projekty Wykonawcze: Tom VII/1 Telekomunikacja – przebudowa sieci telekomunikacyjnych, Tom VII/2 Telekomunikacja – budowa kanału technologicznego oraz Tom VIII Projekt ekranów
  4. Projektant analizował otrzymane uwagi do Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem oraz wprowadzał niezbędne korekty do Projektu SOR w związku z uwagami Zamawiającego
  5. Analiza i przekazanie odpowiedzi na wystąpienia osób trzecich (Państwa Łępickich) w ramach toczącego się postępowania o udzielenie ZRID
  6. Wykonawca przekazał Kierownikowi Projektu do akceptacji rozwiązanie szczegółowo przedstawiające sposób połączenia nawierzchni betonowej z nawierzchnią bitumiczną
  7. Przekazanie rewizji STWiORB do zaopiniowania przez Wydział Technologii Oddziału GDDKiA – 17 szt.
  8.  Przekazanie rewizji STWiORB do akceptacji Inżyniera Kontraktu – 2 szt.
  9. Trwały prace przygotowawcze na placu w miejscowości Karwowo – organizacja zaplecza Wykonawcy

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/