Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
poniedziałek 24/09/2018

17.09.2018 – 23.09.2018

Prace wykonane w raportowanym okresie:

  1. Przygotowano odpowiedzi na wezwanie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wraz z niezbędnymi załącznikami
  2. Przekazano do zatwierdzenia Plan Działań Ratowniczych
  3. Opracowywanie Projektu Wykonawczego
  4. Przygotowywanie szczegółów konstrukcyjnych, profili, planu tyczenia, planu warstwicowego do przekazania i weryfikacji przez Inżyniera i Zamawiającego
  5. Prace nad aktualizacją projektu koncepcji MOP
  6. Przygotowywanie odpowiedzi na otrzymane uwagi dotyczące PSOR
  7. Kontakt telefoniczny z przedstawicielami Wód Polskich celem monitorowania przebiegu postępowania w sprawie uzgodnienia projektu melioracji. Sprawa w toku
  8. Przygotowywanie pierwszych przykładowych rysunków w zakresie PW branży sanitarnej: plan sytuacyjny, profil, typowe przekroje celem przekazania Zamawiającemu do weryfikacji i akceptacji (uzgodnienie szczegółowości rysunków)
  9. Opracowanie przedmiaru obiektów
  10. Analizowanie otrzymanych uwag w zakresie projektów podziałów, w tym map podziałowych i wykazów zmian gruntowych.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/