Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
środa 14/03/2018

17.12.2018 – 23.12.2018

Prace wykonane  w raportowanym okresie:

  1. Dalsze prace nad projektem wykonawczym dla wszystkich branż
  2. Przekazanie Wykonawcy do wewnętrznej weryfikacji kolejnych projektów wykonawczych zgodnie z Harmonogramem
  3. Przekazanie do zatwierdzenia Projektów Wykonawczych branży elektroenergetycznej, teletechnicznej, drogowej (plansza zbiorcza i profile), kanalizacji deszczowej i zbiorników
  4. Przekazanie do Inżyniera Kontraktu Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – 13 szt. (w zakresie robót mostowych, drogowych, branży odwodnieniowej, instalacyjnej, urządzeń bezpieczeństwa ruchu, elementów ulic)
  5. Dalszy ciąg prac nad przygotowaniem specyfikacji technicznych i ich wewnętrzna weryfikacja
  6. Dalsze prace projektanta nad przedmiarami branży drogowej i sukcesywne przekazanie ich Wykonawcy

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/