Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
wtorek 26/02/2019

18.02.2019 – 24.02.2019

  1. Dalsza analiza uwag IK do przekazanych Projektów Wykonawczych, przygotowanie odpowiedzi oraz korygowanie projektów
  2. Wewnętrzna weryfikacja Projektu Wykonawczego wzmocnień podłoża i stateczności skarp
  3. Przygotowanie ostatecznych przedmiarów obiektów inżynierskich
  4. Przygotowanie do przekazania Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem
  5. Kontynuacja prac nad przygotowaniem rewizji STWiORB, do których Inżynier Kontraktu zgłosił uwagi
  6. Analiza Uwag Zamawiającego do Planu Działań Ratowniczych
  7. Przygotowanie Wersji elektronicznej oraz edytowalnej Projektu Budowlanego
  8. Przekazanie STWiORB D.03.03.01 Drenaż podłużny do akceptacji Inżyniera Kontraktu

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/