Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
wtorek 26/03/2019

18.03.2019 – 24.03.2019

Prace wykonane w raportowanym okresie:

  1. Analiza uwag IK do przekazanych Projektów Wykonawczych, przygotowywanie odpowiedzi
  2. Wprowadzanie uwag IK do opracowań PW
  3. Zapoznanie się ze stanowiskiem BRDiZR GDDKiA do spornych uwag do PSOR
  4. Korygowanie przedmiarów, zestawień, szczegółów konstrukcyjnych
  5. Przygotowanie odpowiedzi i niezbędnych na wystąpienia stron dot. Wniosku o zatwierdzenie PB i ZRID i Materiałów projektowych do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi
  6. Korekty i uszczegółowienie rozwiązań dla ogrodzeń drogowych oraz drenażu drogowego
  7. Analiza uwag zgłoszonych przez RDOŚ w ramach uzgodnienia warunków realizacji inwestycji
  8. Przygotowanie zmian w specyfikacjach oraz przygotowanie odpowiedzi do Ksiąg uwag
  9. Przygotowanie skorygowanego Projektu  wzmocnienia podłoża i stateczności skarp
  10. Przekazanie rewizji STWiORB do akceptacji Inżyniera Kontraktu – 8 szt.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/